Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1306591215.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Książka stanowi próbę pokazania wynikających z lokalizacji i mających wpływ na lokalizację podmiotów gospodarczych jej lokalnych uwarunkowań i implikacji. Pokazano, jak przebiega zderzenie globalnych inwestorów z realiami lokalnych gospodarek i społeczności.

Autorzy opisują, jak lokalne uwarunkowania kulturowe stają się same w sobie czynnikami lokalizacji przedsiębiorstw, jak transformują pozostałe czynniki lokalizacji, jak wpływają na percepcję wynikających z nich korzyści przez odmiennych kulturowo inwestorów oraz jak ewoluują pod wpływem kontaktów z zagranicznymi inwestorami i podążającymi za nimi ekspatami. Nawiązują do formowania się globalnego rynku lokalizacji, na którym zgłaszany przez globalne firmy popyt na lokalne miejsca lokalizacji zderza się z podażą oferowanych przez lokalne społeczności miejsc lokalizacji traktowanych jako swoiste produkty lokalizacyjne, którymi stają się kraje, ich regiony różnej skali geograficznej, miasta i sektory narodowych gospodarek. Zwracają przy tym szczególną uwagę na kwestię atrakcyjności tych produktów lokalizacyjnych determinującą ich konkurencyjność. Analizują źródła przewagi konkurencyjnej lokalnych produktów lokalizacyjnych i proces jej dyskontowania przez interesariuszy procesu lokalizacji przedsiębiorstw dokonywanej w warunkach globalizacji oraz presji na zrównoważony ekologicznie i społecznie rozwój lokalny.

 

Spis treści:

Wstęp
Kazimierz Kuciński

Rozdział 1. Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej
Kazimierz Kuciński

1.1. Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
1.2. Istota globalnego zarządzania lokalizacją przedsiębiorstw
1.3. Analiza globalnego zarządzania lokalizacją przedsiębiorstw
1.4. Polska na globalnym rynku lokalizacji
   1.4.1. Uwarunkowania kulturowe
   1.4.2. Korporacje transnarodowe w Polsce
   1.4.3. Sektorowe implikacje lokalizacyjne globalizacji
   1.4.4. Regionalne implikacje lokalizacyjne globalizacji

Rozdział 2. Lokalne uwarunkowania kulturowe lokalizacji przedsiębiorstw
Jacek Brdulak

2.1. Kulturowe czynniki lokalizacji przedsiębiorstw
2.2. Czynnik kulturowy w teorii lokalizacji przedsiębiorstw
   2.2.1. Klasyczne teorie lokalizacji
   2.2.2. Behawioralne teorie lokalizacji
2.3. Kulturowe aspekty lokalizacji w perspektywie teorii ekonomii
2.4. Kwestia lokalizacji w perspektywie antropologii kultury
2.5. Kultura w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych
   2.5.1. Pojmowanie kultury
   2.5.2. Przedsiębiorstwo jako wytwór i składowa kultury
   2.5.3. Implikacje różnorodności kulturowej

Rozdział 3. Lokalne produkty lokalizacyjne

3.1. Kraje jako produkty lokalizacyjne
Ewa Taylor
   3.1.1. Atrakcyjność lokalizacyjna krajów w globalnej gospodarce
   3.1.2. Kwantyfikacja atrakcyjności lokalizacyjnej krajów
   3.1.3. Jakościowe miary atrakcyjności lokalizacyjnej krajów
   3.1.4. Polska jako produkt lokalizacyjny
   3.1.5. Atrakcyjność lokalizacyjna regionów
3.2. Miasta jako produkty lokalizacyjne
Anna Rutkowska-Gurak
   3.2.1. Konkurencja miast i regionów
   3.2.2. Miasta w nowym paradygmacie rozwoju
   3.2.3. Globalizacja a rozwój miast
   3.2.4. Atrakcyjność lokalizacyjna miast
3.3. Atrakcyjność inwestycyjna lokalnych sektorów
Dorota Niedziółka
   3.3.1. Sektory gospodarek lokalnych jako produkty lokalizacyjne
   3.3.2. Lokalizacyjne implikacje globalizacji
   3.3.3. Korporacje transnarodowe jako aktorzy globalnej lokalizacji
   3.3.4. Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji
   3.3.5. Glokalizacja polskiej elektroenergetyki

Rozdział 4. Wrastanie korporacji transnarodowych w gospodarki lokalne

4.1. Uwarunkowania lokalnego zakorzenienia korporacji transnarodowych
Teresa Pakulska
   4.1.1. Redefinicja lokalizacji w warunkach globalizacji
   4.1.2. Lokalizacja a internacjonalizacja działalności gospodarczej
   4.1.3. Formy relokacji działalności gospodarczej korporacji transnarodowych
   4.1.4. Specyfika działalności gospodarczej a jej podatność na relokację
4.2. Lokalizacyjne ukierunkowanie inwestycyjne korporacji transnarodowych
Teresa Pakulska, Magdalena Szczepaniak-Rochowska
   4.2.1. Czynniki lokalizacji a fragmentaryzacja działalności gospodarczej korporacji transnarodowych
   4.2.2. Ukierunkowanie inwestycyjne korporacji transnarodowych i jego przejawy
   4.2.3. Kreowanie wartości poprzez relokację działalności gospodarczej
   4.2.4. Polska jako kraj goszczący korporacje transnarodowe
4.3. Lokalne powiązania korporacji transnarodowych
Małgorzata Poniatowska-Jaksch
   4.3.1. Globalne uwarunkowania powiązań lokalnych
   4.3.2. Współczesne sposoby wchodzenia na rynki lokalne
   4.3.3. Optymalizowanie lokalizacji jako przewaga konkurencyjna

Rozdział 5. Lokalne implikacje globalizacji

5.1. Wpływ globalizacji na rozwój regionalny i lokalny
Monika Niedziółka
   5.1.1. Globalizacja a glokalizacja
   5.1.2. Lokalizacja przedsiębiorstw a globalizacja
   5.1.3. Regiony peryferyjne w dobie globalizacji
5.2. Lokalne uwarunkowania lokalizacji przedsiębiorstw
Michał Adam Leśniewski
   5.2.1. Lokalna perspektywa lokalizacji
   5.2.2. Delokalizacja a rozwój lokalny
   5.2.3. Lokalizacja a konkurencyjność
5.3. Glokalizacja a lokalny ekorozwój
Kazimierz Kuciński

Aneks. Studium przypadku. Region siedlecko-bialski

1. Region peryferyjny w dobie globalizacji
2. Przesłanki lokalizacji przedsiębiorstw w regionach peryferyjnych
3. Zdolność konkurowania regionów peryferyjnych w procesie globalizacji
4. Zakończenie

BibliografiaRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.