Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1306136653.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania.

Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w biznesie i ekonomii:

- etapy badań statystycznych, formułowanie celu praktycznego i diagnostycznego, określanie podmiotu, przedmiotu, zakresu i czasu badania oraz możliwych do zastosowania metod badawczych,
- postępowanie ze zbiorem danych będących efektem przeprowadzonego badania,
- wybór właściwych narzędzi do porządkowania danych,
- miary statystyczne jako najważniejsze narzędzia analizy rozkładu cechy w populacji oraz ich zastosowanie do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych,
- metody analizy współzależności zjawisk - pojęcia regresji i korelacji,
- narzędzia do analizy dynamiki zjawisk ekonomicznych.

Zaprezentowana tu teoretyczna wiedza uzupełniona jest praktycznymi przykładami wykorzystania omawianych narzędzi, a testy kontrolne i zadania wraz z rozwiązaniami dają możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności.

O autorce
str. 9

Wstęp
str. 11

1. Podstawowe pojęcia i definicje
str. 13


1.1. Co to jest statystyka ?
str. 13

1.2. Prawidłowość statystyczna
str. 14

1.3. Podział statystyki
str. 15

1.4. Zbiorowość, podzbiorowość, próba
str. 16

1.5. Cecha statystyczna
str. 18

1.6. Skale pomiarowe
str. 21

Pytania i ćwiczenia kontrolne
str. 26

Odpowiedzi
str. 29

2. Etapy badań statystycznych
str. 30


2.1. Planowanie i organizacja
str. 30

2.2. Zbieranie danych statystycznych
str. 35

2.3. Opracowanie zebranego materiału
str. 38

2.4. Analiza wyników badania
str. 39

2.5. Przykład badania - analiza struktury studentów studiów podyplomowych MBA
str. 39

Pytania kontrolne i ćwiczenia
str. 43

Odpowiedzi
str. 44

3. Formy prezentacji danych statystycznych
str. 45


3.1. Ogólna charakterystyka
str. 45

3.2. Formy prezentacji cech niemierzalnych
str. 49

3.3. Formy prezentacji cech mierzalnych
str. 67

Pytania kontrolne i ćwiczenia
str. 92

4. Charakterystyki opisowe rozkładu jednej cechy
str. 95


4.1. Klasyfikacja miar statystycznych
str. 95

4.2. Miary poziomu wartości
str. 97

Pytania kontrolne i ćwiczenia
str. 132

Odpowiedzi
str. 135

4.3. Miary dyspersji (zmienności, rozproszenia, zróżnicowania)
str. 135

4.4. Miary asymetrii (skośności)
str. 162

4.5. Miary kurtozy (spłaszczenia)
str. 167

4.6. Koncentracja i równomierność. Krzywa Lorenza
str. 169

4.7. Momenty statystyczne
str. 176

4.8. Wykres ramkowy
str. 182

4.9. Graficzna analiza porównawcza rozkładów cechy
str. 186

4.10. Przykład praktyczny - analiza rozkładu cen akcji
str. 192

4.11. Wykorzystanie modułów statystycznych Excela do analizy danych ilościowych
str. 201

Pytania kontrolne i ćwiczenia
str. 205

Odpowiedzi
str. 209

5. Zastosowanie miar statystycznych do oceny dobroci przedsięwzięć inwestycyjnych
str. 210


5.1. Stopa zwrotu i odchylenie standardowe jako czynniki określające dochód i ryzyko inwestycji
str. 210

5.2. Kryteria oceny dobroci przedsięwzięć inwestycyjnych
str. 212

5.3. Mapa ryzyka
str. 217

Pytania kontrolne i ćwiczenia
str. 219

Odpowiedzi
str. 220

6. Analiza dynamiki zjawisk
str. 221


6.1. Mierniki dynamiki zjawisk jednorodnych
str. 222

6.2. Zamiana indeksów o różnych podstawach
str. 225

6.3. Określanie przeciętnego poziomu i przeciętnego tempa zmian zjawiska
str. 228

6.4. Indeksy agregatowe wielkości absolutnych
str. 235

6.5. Przykład praktyczny - wartość eksportu/importu a zmiany kursu euro
str. 242

6.6. Przykład praktyczny - analiza dynamiki wartości portfela
str. 246

Pytania kontrolne i ćwiczenia
str. 248

Odpowiedzi
str. 250

7. Analiza współzależności
str. 251


7.1. Istota i pojęcie współzależności
str. 251

7.2. Analiza regresji
str. 255

7.3. Analiza korelacji
str. 273

7.4. Prognozowanie na podstawie modelu regresji liniowej
str. 276

7.5. Analiza regresji i korelacji z wykorzystaniem programu Excel
str. 278

7.6. Przykład praktyczny - wykorzystanie współczynnika korelacji rang Spearmana w marketingu
str. 288

7.7. Przykład praktyczny - wykorzystanie analizy regresji i korelacji do wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie
str. 290

7.8. Regresja krzywoliniowa
str. 295

7.9. Zależność stochastyczna między zmiennymi - tablice korelacyjne
str. 300

Pytania kontrolne i ćwiczenia
str. 310

Odpowiedzi
str. 318

8. Ucz się sam
str. 319


8.1. Przykładowe zadania z rozwiązaniami
str. 319

8.2. Zadania do samodzielnego rozwiązania
str. 422

Odpowiedzi
str. 440

Bibliografia
str. 461

Indeks
str. 463RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.