Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1304157998.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

W podręczniku Badania statystyczne zaproponowano spojrzenie na statystykę jako system, którego głównym celem jest poznawanie rzeczywistości społeczno-ekonomicznej danego kraju. Najważniejszy element tego procesu stanowi badanie statystyczne, a jedną z głównych jego składowych jest zbieranie danych. Po raz pierwszy w ramach ujednoliconego ujęcia całego systemu statystyki przedstawiona została rola i znaczenie statystyki publicznej w funkcjonowaniu państwa i jej związki ze statystyką akademicką, Choć zaprezentowane techniki obliczeniowe statystyki opisowej wypełniają znaczną cześć podręcznika, to stanowią one tylko niezbędny element całościowego obrazu statystyki. Ich zrozumienie wymaga jedynie elementarnej znajomości matematyki na poziomie pojęciowym. Z tego też powodu zrezygnowano z omawiania metod statystyki opisowej wymagających znajomości algebry liniowej i rachunku macierzowego. Pominięto również metody odnoszące się do modelu statystycznego, do wyjaśnienia którego potrzebna jest wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Nie wszystkie metody traktowane są z jednakową uwagą. Metody proste, omawiane w wielu innych podręcznikach, przedstawiono tylko pobieżnie. Szczegółowo wyjaśnione zostały natomiast metoda najmniejszych kwadratów oraz procedury obliczania wartości współczynnika Giniego, w innych podręcznikach często pomijane. Baczną uwagę zwrócono też na kwantyle i sposoby ich obliczania. Wszystkie definicje pojęć stosowanych w statystyce opisowej podano w sposób zgodny z definicjami statystyki matematycznej.

Książka przeznaczana jest głównie dla studentów kierunków ekonomicznych, pracowników naukowych oraz pracowników służb statystyki publicznej.

 

Przedmowa
str. 9

1. Rozwój statystyki
str. 13


1.1. Rodowód
str. 13

1.2. Klasyfikacja statystyki
str. 15

1.3. Instytucje i organizacje statystyczne
str. 16

1.4. Kodeksy etyki statystycznej
str. 21

Pytania sprawdzające
str. 23

2. Naukowe poznawanie świata
str. 24


2.1. Elementy procesu poznawczego
str. 24

2.2. Indukcyjny model zdobywania wiedzy naukowej
str. 25

2.3. Statystyczne poznawanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej
str. 27

2.4. Istota badań statystycznych
str. 30

2.5. Definicje podstawowych pojęć
str. 32

Pytania sprawdzające
str. 36

3. Statystyczne klasyfikacje społeczne i gospodarcze
str. 37


3.1. Klasyfikacje w naukach przyrodniczych
str. 37

3.2. Klasyfikacje regionalne
str. 38

3.3. Standaryzacje i klasyfikacje klasyfikacji
str. 42

3.4. Polskie klasyfikacje
str. 44

Pytania sprawdzające
str. 49

4. Kwantyfikacja
str. 50


4.1. Łącznik empirii z teorią
str. 50

4.2. Klasyfikacja cech i metod kwantyfikacji
str. 51

4.3. Pojęcie miary i pomiaru
str. 54

4.4. Skalowanie
str. 56

4.5. Idea konstrukcji wskaźników
str. 72

4.6. Dane statystyczne
str. 74

Pytania sprawdzające
str. 74

5. Jednowymiarowe szeregi statystyczne i ich opis
str. 76


5.1. Rozkłady cech
str. 76

5.2. Szeregi rozdzielcze
str. 84

5.3. Parametry rozkładów jednej cechy
str. 87

Pytania sprawdzające
str. 114

6. Korelacja i regresja
str. 115


6.1. Korelacja
str. 115

6.2. Idea metody najmniejszych kwadratów
str. 119

6.3. Uogólnienie na dowolną liczbę obserwacji
str. 123

6.4. Kryterium najmniejszej sumy odchyleń absolutnych
str. 127

6.5. Metoda najmniejszej odległości statystycznej
str. 128

6.6. Regresja częściowa
str. 130

Pytania sprawdzające
str. 141

7. Tablice strukturalne i ich opis
str. 142


7.1. Istota tablic strukturalnych
str. 142

7.2. Zróżnicowanie struktur
str. 144

7.3. Podobieństwo struktur
str. 147

7.4. Tablice dwudzielne, rozkłady dwuwymiarowe i ich parametry
str. 153

7.5. Podobieństwo jednostek statystycznych ze względu na ich charakterystyki binarne
str. 158

7.6. Związek między dwiema cechami binarnymi
str. 163

Pytania sprawdzające
str. 165

8. Tablice wielocechowe
str. 167


8.1. Dwuwymiarowe szeregi rozdzielcze
str. 167

8.2. Przedziałowe szeregi rozdzielcze
str. 173

8.3. Analiza macierzy danych
str. 178

8.4. Analiza wierszowa macierzy danych
str. 180

8.5. Analiza kolumnowa macierzy danych
str. 183

Pytania sprawdzające
str. 187

9. Szeregi czasowe
str. 189


9.1. Składowe szeregów czasowych
str. 189

9.2. Wahania koniunkturalne
str. 190

9.3. Wahania sezonowe
str. 192

9.4. Wskaźniki dynamiki
str. 202

Pytania sprawdzające
str. 210

10. Wskaźniki statystyczne
str. 211


10.1. Historia wskaźników
str. 211

10.2. Rodzaje wskaźników
str. 212

10.3. Wskaźniki wzrostu i rozwoju
str. 214

10.4. Wskaźniki zdrowotnościowe
str. 220

10.5 Wskaźnik kosztów utrzymania
str. 225

10.6. Klasyfikacja i harmonizacja wskaźników
str. 230

Pytania sprawdzające
str. 232

11. Proces badania statystycznego
str. 234


11.1. Schemat ogólny
str. 234

11.2. Cel badania
str. 235

11.3. Operat losowania
str. 235

11.4. Specyfikacja cech
str. 236

11.5. Wybór próby statystycznej
str. 237

11.6. Pomiar wybranych cech
str. 239

11.7. Opis i analiza danych
str. 240

Pytania sprawdzające
str. 243

12. Podstawowe badania urzędowe
str. 244


12.1. Wstęp
str. 244

12.2. Badanie budżetów gospodarstw domowych
str. 244

12.3. Badanie koniunktury gospodarczej
str. 252

12.4. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
str. 255

Pytania sprawdzające
str. 258

Literatura
str. 259

Indeks
str. 263RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.