Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1303914739.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Prezentowana książka została pomyślana jako podręcznik do przedmiotu „probabilistyczne modele badań operacyjnych", wykładanego od kilku lat na studiach I stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Warto podkreślić, że obok „deterministycznych modeli badań operacyjnych" jest to jeden z przedmiotów tworzących specjalność międzykierunkową „badania operacyjne i decyzje", adresowaną do studentów pragnących wynieść z uczelni wiedzę i umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami ilościowymi w praktycznym rozwiązywaniu problemów z zakresu ekonomii i zarządzania.

Zgodnie z nazwą, zarówno przedmiot, jak i podręcznik koncentrują się przede wszystkim na tych modelach badań operacyjnych, których zasadniczą cechą jest uwzględnienie losowej natury analizowanych problemów decyzyjnych, a w szczególności na modelach opartych na łańcuchach i procesach Markowa.

W pierwszej części (obejmującej rozdziały 1-3), poświęconej łańcuchom Markowa, a więc procesom o czasie dyskretnym, prezentowany podręcznik nawiązuje w znacznym stopniu do książki Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach M. Podgórskiej, P. Śliwki, M. Topolewskiego i M. Wrzosek, wydawanej przez Oficynę Wydawniczą SGH w latach 2001-2003. Rozdział 1 zawiera przystępne omówienie własności skończonych jednorodnych łańcuchów Markowa, ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów ergodycznych i pochłaniających, oraz podstawowe informacje na temat łańcuchów o nieskończonej przestrzeni stanów. Wykorzystanie omawianych narzędzi w modelowaniu problemów decyzyjnych nie byłoby jednak możliwe bez umiejętności wnioskowania na temat wartości parametrów, dlatego przedmiotem rozdziału 2 są metody estymacji parametrów łańcucha Markowa na podstawie mikro- i makrodanych oraz związane z nimi testy statystyczne. Rozdział 3 jest poświęcony decyzyjnym łańcuchom Markowa, umożliwiającym modelowanie zagadnień decyzyjnych, w których stan otoczenia decydenta podlega zmianom zgodnym z naturą łańcucha Markowa.

Druga część podręcznika skupia się na modelach Markowa z czasem ciągłym. I tak, rozdział 4 stanowi wprowadzenie do teorii procesów Markowa. Szczególną uwagę przywiązuje się do procesu Poissona oraz procesów urodzin i śmierci, stanowiących podstawę konstrukcji markowowskich modeli systemów kolejkowych, będących przedmiotem rozdziału 5. Rozdział 6 ma na celu zaznajomienie czytelnika z podstawowymi modelami zapasów, zarówno deterministycznymi, jak i probabilistycznymi. Wyróżnione w tekście bloki stanowią materiał uzupełniający, który może być pominięty bez straty ciągłości rozważań.

Wszystkie rozdziały zostały zilustrowane licznymi przykładami, które umożliwią czytelnikowi śledzenie wywodów i ułatwią rozwiązanie zadań, zamieszczonych na końcu podręcznika. Zadania stanowią przegląd zastosowań omawianych w podręczniku metod analizy w modelowaniu problemów związanych z bankowością, ubezpieczeniami, marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, systemami edukacyjnymi, projektowaniem systemów kolejkowych oraz zarządzaniem zapasami. Nadzieją autorki pozostaje, że przedstawione tam - w sposób z natury rzeczy uproszczony - zagadnienia przygotują i zachęcą czytelnika do stosowania poznanych metod w rozwiązywaniu bardziej złożonych, rzeczywistych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej.

 

Spis treści

PRZEDMOWA

1. SKOŃCZONE ŁAŃCUCHY MARKOWA

1.1.Wprowadzenie

1.2.Klasyfikacja stanów SJŁM

1.3.Postać normalna macierzy przejścia

1.4.Własności graniczne SJŁM

1.5.Oczekiwane czasy pierwszego przejścia i powrotu

1.6.Łańcuchy pochłaniające

1.7.Łańcuchy Markowa o przeliczalnej przestrzeni stanów

1.8.Łańcuchy Markowa wyższego rzędu

 

2. ESTYMACJA PARAMETRÓW MACIERZY PRZEJŚCIA SJŁM

2.1.Mikro- i makrodane

2.2.Estymacja prawdopodobieństw przejścia SJŁM na podstawie mikrodanych

2.3.Estymacja prawdopodobieństw przejścia SJŁM na podstawie makrodanych

 

3. DECYZYJNE ŁAŃCUCHY MARKOWA

3.1.Łańcuchy Markowa z wypłatami

3.2.Łańcuchy z dyskontowaniem

3.3.Decyzyjne łańcuchy Markowa

3.4.Łańcuchy decyzyjne z dyskontowaniem

 

4. PROCESY MARKOWA

4.1.Wprowadzenie

4.2.Klasyfikacja stanów jednorodnego procesu Markowa

4.3.Własności graniczne jednorodnego procesu Markowa

4.4.Czas pobytu w stanie

4.5.Proces Poissona

4.6.Proces urodzin i śmierci

4.7.Proces semi-Markowa

 

5. MODELE SYSTEMÓW KOLEJKOWYCH

5.1.Wprowadzenie

5.2.Markowowskie modele systemów kolejkowych

5.3.Model systemu kolejkowego M/M/1:(∞, p)

5.4.Model systemu kolejkowego M/M/1:(∞, ∞)

5.5.Model systemu kolejkowego M/M/2:(∞, ∞)

5.6.Wskaźniki jakości działania systemu kolejkowego

5.7.Optymalizacja działania systemu kolejkowego - analiza kosztów

5.8.Niemarkowowskie modele systemów kolejkowych

 

6. MODELE ZAPASÓW

6.1.Wprowadzenie

6.2.Model EOQ

6.3.Jednookresowy probabilistyczny model zapasów

6.4.Wielookresowy model zapasów jako łańcuch Markowa

 

ZADANIA

ODPOWIEDZI DO WYBRANYCH ZADAŃ

SŁÓW KILKA O MARKOWIE

LITERATURA

 RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.