Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1199873907.JPG Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Zapasy i magazynowanie, tom 1 Zapasy

W 14 rozdziałach omówiono między innymi:

  • powody tworzenia i utrzymywania zapasów oraz ich rolę w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw,
  • elementy analizy i prognozowania popytu,
  • koszty uzupełniania, utrzymania, niedoboru i nadmiaru zapasu,
  • zasady określania wielkości zapasu cyklicznego i zabezpieczającego,
  • podstawowe modele uzupełniania zapasów,
  • reguły zarządzania zapasami rozproszonymi,
  • zasady zarządzania zapasami grup asortymentów,
  • mierniki poziomu zapasów, a także wybrane koncepcje zarządzania zapasami.

Każdy rozdział rozpoczyna się krótką prezentacją omawianych w nim zagadnień. Treść rozdziału podzielona jest na kilka, czasem kilkanaście podrozdziałów, przedstawiających odrębne zagadnienia. Części te kończą się zazwyczaj kilkoma prostymi pytaniami kontrolnymi. Każdy rozdział kończy się krótkim podsumowaniem jego treści oraz zestawem zadań i testów do samodzielnego rozwiązania. Prawidłowe wyniki zadań znajdziecie na końcu podręcznika. Na końcu umieszczono też tablice przydatne w rozwiązywaniu zadań. Treść poszczególnych rozdziałów jest ilustrowana przykładami, mającymi ułatwić przyswajanie kolejnych partii materiału.

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia  w zawodach do nauczania zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. Jerzego Kaniewskiego, dr Wioletty Turowskiej, dr. inż. Marka Młyńczaka i mgr. Damiana Ostrowskiego.

Numer dopuszczenia: 20/2008

 

Wprowadzenie

1. Zapasy – skąd się biorą i czemu służą?

1.1. .... Popyt – oczekiwania klienta, które czasem znamy, a które czasem nas zaskakują

1.2. .... Zapasy – czy moglibyśmy się bez nich obyć?

1.3. .... Klasyfikacja zapasów – różne przyczyny, różne cele

1.4. .... Struktura zapasów – z jakich części składa się typowy zapas?

 

2. Zapas – ile to kosztuje?

2.1. .... Koszty zapasów – co tu kosztuje?

2.2. .... Koszty uzupełniania zapasów

2.3. .... Koszty utrzymania zapasów

2.4. .... Koszty braku zapasu

2.5. .... Koszty nadmiaru zapasu

 

3. Analiza popytu

3.1. .... Ocena ilościowa i wartościowa asortymentu według popytu

3.2. .... Analiza i klasyfikacja ABC

3.3. .... Analiza i klasyfikacja XYZ

3.4. .... Klasyfikacja ABC/XYZ – jak z niej korzystać?

3.5. .... Historia – analiza zmian popytu w czasie

3.6. .... Popyt stacjonarny

3.7. .... Trendy popytu – systematyczny wzrost lub spadek popytu

3.8. .... Popyt sezonowy

3.9. .... Losowe zmiany popytu

3.10. .. Anomalie popytu

 

4. Prognozowanie popytu

4.1. .... Podstawowe pojęcia związane z prognozowaniem

4.2. .... Szereg czasowy – punkt wyjścia do prognozowania ilościowego

4.3. .... Metody prognozowania

4.4. .... Model naiwny

4.5. .... Modele średniej arytmetycznej

4.6. .... Wygładzanie wykładnicze – prosty model Browna

4.7. .... Prognozowanie trendów – model Holta

4.8. .... Prognozowanie trendów – modele analityczne

4.9. .... Prognozowanie zmian sezonowych popytu

4.10. .. Modele ekonometryczne – przyczynowo-opisowe

4.11. .. Ocena jakości prognoz

 

5. Profil popytu – rozkłady częstości występowania

5.1. .... Tworzenie profilu popytu

5.2. .... Różne postacie profilu popytu

5.3. .... Co nam mówi profil popytu?

5.4. .... Jak opisać profil popytu – wartość średnia i odchylenie standardowe

5.5. .... Rozkłady teoretyczne częstości występowania popytu

5.6. .... Rozkład normalny

5.7. .... Rozkład Poissona

5.8. .... Rozkład wykładniczy

5.9. .... Dlaczego ważne jest, aby profil uwzględniał wyłącznie zmiany losowe?

 

6. Cykl uzupełnienia zapasu

6.1. .... Jeszcze raz o rozkładzie częstości występowania popytu i o tym,
co niego wynika

6.2. .... Cykl uzupełnienia zapasu

6.3. .... Popyt w cyklu uzupełnienia zapasu

 

7. Zapas zabezpieczający – klucz do zapewnienia wymaganego poziomu obsługi

7.1. .... Poziom obsługi klienta – punkt wyjścia do określania zapasu zabezpieczającego

7.2. .... Poziom obsługi klienta – jako prawdopodobieństwo niewystąpienia braku w zapasie

7.3. .... Poziom obsługi klienta – jako stopień ilościowej realizacji zamówień

7.4. .... Zapas zabezpieczający – od czego zależy i jak go obliczać?

7.5. .... Ile powinien wynosić poziom obsługi? Na jakim poziomie ustalić zapas zabezpieczający?

7.6. .... Jak można zmniejszać poziom zapasu zabezpieczającego?

 

8. Zapas cykliczny – niech to nie kosztuje zbyt wiele

8.1. .... Jeszcze raz o tym, skąd się bierze zapas cykliczny

8.2. .... Kryteria i metody określania wielkości dostaw

8.3. .... Ekonomiczna wielkość zamówienia

8.4. .... Czy i jak można modyfikować ekonomiczną wielkość dostawy?

 

9. Odnawianie zapasów w systemie opartym na poziomie informacyjnym

9.1. .... Przypadek najprostszy, choć nierealny – stały popyt i stały czas cyklu uzupełnienia

9.2. .... Zmienność popytu – jak to wpływa na realizację uzupełniania zapasu

9.3. .... Co zrobić, gdy nie ma możliwości składania zamówień
w dowolnym momencie?

9.4. .... Zapas wolny – jak poprawnie obliczać zapas porównywany z zapasem informacyjnym

9.5. .... Poziom informacyjny zapasu w przypadku zmienności czasu cyklu uzupełnienia zapasu

9.6. .... Wielkość zamówienia w systemie opartym na poziomie informacyjnym

 

10. Odnawianie zapasów w systemie opartym na przeglądzie okresowym

10.1. .. Główne założenia systemu

10.2. .. Związek pomiędzy parametrem ZMAX a poziomem obsługi

10.3. .. Wpływ czasu cyklu przeglądu na zapas zabezpieczający i zapas cykliczny

10.4. .. Ustalanie optymalnego czasu cyklu przeglądu zapasu

 

11. Inne systemy odnawiania zapasu

11.1. .. Dlaczego nie wystarczą dwa podstawowe systemy?

11.2. .. Parametry opisujące systemy odnawiania zapasów

11.3. .. System MIN-MAX

11.4. .. System okresowego przeglądu zapasów z określonym poziomem informacyjnym i stałymi wielkościami dostaw

11.5. .. System okresowego przeglądu zapasów z określonym poziomem informacyjnym oraz maksymalnym i zmiennymi wielkościami dostaw

11.6. .. System dwóch skrzynek jako szczególny sposób odnawiania zapasu w oparciu o poziom informacyjny

11.7. .. Odnawianie zapasów pozycji wolno rotujących

 

12. Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu

12.1. .. Odchylenie standardowe popytu w wielu miejscach obsługi

12.2. .. Prawo pierwiastka kwadratowego

12.3. .. Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu

12.4. .. Czy rozpraszanie lub centralizacja zapasu ma wpływ na zapas cykliczny?

 

13. Zarządzanie zapasami grup pozycji asortymentowych

13.1. .. Grupowanie zamówień

13.2. .. Analiza pokrycia – sposób na minimalizację kosztów utrzymania zapasu grupy pozycji asortymentowych

 

14. O kontroli zapasów i o systemach zarządzania nimi

14.1. .. Pomiar zapasu – jak zmierzyć, ile go mamy

14.2. .. Odpowiedzialność za zapasy w przedsiębiorstwie

14.3. .. Różne strategie i koncepcje logistyczne nakierowane na redukcję zapasów

 

Literatura pomocnica

Tablice pomocnicze

Wyniki zadań rachunkowychRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.