Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1239021673.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

 Materiał zawarty w podręczniku dotyczy ćwiczeń laboratoryjnych z identyfikacji oraz oznaczania różnych, zwłaszcza użytkowych, właściwości tworzyw sztucznych sztucznych gumy. Celem książki jest ułatwienie studentowi zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami metod analitycznych do identyfikacji i oznaczania różnych właściwości tworzyw sztucznych sztucznych gumy. Ćwiczenia dobrano pod kątem poznania podstawowych metod badań polimerów polimerów i tworzyw sztucznych.

 

Przedmowa

Rozdział I. Podstawowe wiadomości o bezpiecznej pracy w laboratorium

Regulamin porządkowy laboratorium chemicznego

I. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem ćwiczeń

II. Warunki zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń

III. W laboratorium obowiązują następujące zakazy

IV. Czynności po zakończeniu ćwiczenia

V. Uwagi końcowe

1. Zagrożenie zdrowia podczas pracy z substancjami chemicznymi

2. Zagrożenie pożarowe

3. Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

4. Skaleczenia, zasłabnięcia

Rozdział II. Wprowadzenie do materiałoznawstwa

2.1. Materiałoznawstwo tworzyw sztucznych

2.2. Klasyfikacja polimerów

2.3. Wiadomości ogólne o fizycznej budowie tworzyw sztucznych

2.4. Fizyczna struktura łańcuchów polimerów

2.5. Wpływ struktury polimerów na niektóre właściwości tworzyw sztucznych

Rozdział III: Odporność chemiczna polimerów i tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 1. Wstępna identyfikacja tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 2. Identyfikacja tworzyw sztucznych na podstawie rozpuszczalności

Ćwiczenie 3. Identyfikacja niektórych monomerów i polimerów na podstawie barwnych reakcji Liebermena–Storcha–Morawskiego (L-S-M)

Ćwiczenie 4. Identyfikacja polimerów na podstawie interpretacji widma w podczerwieni (IF)

Ćwiczenie 5. Oznaczanie zmian masy i wymiarów kształtek z tworzyw sztucznych pod wpływem działania agresywnych substancji chemicznych

Ćwiczenie 6. Badanie odporności tworzyw sztucznych na starzenie w sztucznych warunkach klimatycznych

Ćwiczenie 7. Oznaczanie odporności barwy na światło dzienne

Rozdział IV. Palność tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 8. Ocena palności tworzyw sztucznych w postaci beleczek

Ćwiczenie 9. Ocena odporności na palenie tworzywa sztucznego w postaci porowatej

Ćwiczenie 10. Ocena palności wykładziny podłogowej

Rozdział V. Fizykochemiczne właściwości tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 11. Oznaczanie gęstości (masy właściwej) tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 12. Badanie wpływu stężenia oraz temperatury na lepkość różnych polimerów

Ćwiczenie 13. Oznaczanie lepkości ciekłych polimerów za pomocą reowiskozymetru Höpplera

Ćwiczenie 14. Otrzymywanie melaminowej żywicy lakierniczej

Ćwiczenie 15. Pomiar lepkości melaminy za pomocą kubka Forda

Ćwiczenie 16. Pomiar lepkości dynamicznej

Ćwiczenie 17. Oznaczanie konsystencji (lepkości pozornej) polimerów metodą Höpplera

Ćwiczenie 18. Reaktywność tworzyw termo- i chemoutwardzalnych

Ćwiczenie 19. Oznaczanie współczynnika tiksotropii

Ćwiczenie 20. Pomiar temperatury topnienia, mięknienia i wrzenia substancji nisko- i wielkocząsteczkowych

Ćwiczenie 21. Oznaczanie w aparacie Tottoli liczbowej średniej masy cząsteczkowej Mn metodą Rasta

Ćwiczenie 22. Pomiar temperatury mięknienia żywic metodą Krämera – Sarnowa

Ćwiczenie 23. Oznaczanie chłonności wody w tworzywach sztucznych

Ćwiczenie 24. Wyznaczanie charakterystyki termicznej reakcji utwardzania nienasyconej żywicy poliestrowej

Ćwiczenie 25. Oznaczanie użytkowych właściwości laminatu dekoracyjnego „Unilam”. Ocena jakości wyrobu

Ćwiczenie 26. Oznaczanie użytkowych właściwości klejów

Ćwiczenie 27. Reaktywność tworzyw termo- i chemoutwardzalnych

Rozdział VI. Mechaniczne właściwości tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 28. Wyznaczanie cech wytrzymałościowych tworzyw sztucznych podczas rozciągania (Rm)

Ćwiczenie 29. Pomiar wytrzymałości tworzyw sztucznych na ściskanie (Rc)

Ćwiczenie 30. Pomiar wytrzymałości tworzyw sztucznych na statyczne zginanie (Rg)

Ćwiczenie 31. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie próbek wycinanych z kształtek użytkowych

Ćwiczenie 32. Oznaczanie udarności tworzyw sztucznych

1. Oznaczanie udarności metodą Dynstat

2. Pomiar udarności metodą Charpy

Ćwiczenie 33. Oznaczanie twardości (HK) tworzyw sztucznych metodą Brinella

Ćwiczenie 34. Oznaczanie ścieralności tworzyw sztucznych i gumy za pomocą aparatu Schoppera typ APGi

Ćwiczenie 35. Pomiar wytrzymałości mechanicznej kwarcowych mas formierskich i rdzeniowych zawierających spoiwa syntetyczne

Ćwiczenie 36. Badania defektoskopowe tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 37. Oznaczanie twardości wg metody Shore'a

Rozdział VII. Własności termiczne i cieplne tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 38. Oznaczanie odporności tworzyw sztucznych na żarzenie metodą Schramma i Żebrowskiego

Ćwiczenie 39. Oznaczanie temperatury mięknienia tworzyw sztucznych metodą Vicata

Ćwiczenie 40. Oznaczanie temperatury ugięcia tworzyw sztucznych metodą Martensa

Ćwiczenie 41. Pomiar ciepła spalania tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 42. Wyznaczanie ciepła spalania paliw stałych za pomocą kalorymetru KL-11 lub KL-12

Rozdział VIII. Właściwości optyczne tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 43. Oznaczanie zawartości suchej substancji za pomocą pomiaru współczynnika załamania światła roztworów polimerów

Ćwiczenie 44. Elastooptyczne właściwości przezroczystych tworzyw sztucznych

Ćwiczenie 45. Wyznaczanie charakterystyk filtrów polaryzacyjnych. Prawo Malusa

Rozdział IX. Mechaniczne właściwości gum

Ćwiczenie 46. Oznaczanie elastyczności gumy metodą Schoba

Ćwiczenie 47. Pomiar twardości gumy metodą Shore’a w skali A.

Ćwiczenie 48. Pomiar miękkości gumy metodą Schoppera

Ćwiczenie 49. Oznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej gumy przy obciążeniu obustronnie zmiennym

Ćwiczenie 50. Oznaczenie odporności gumy na zmęczenie przy wielokrotnym zginaniu

Ćwiczenie 51. Badanie odporności gumy na działanie niskiej temperatury

Ćwiczenie 52. Oznaczanie ścieralności gumy za pomocą aparatu Grasselli (typ Metalist)

Ćwiczenie 53. Oznaczanie odporności gumy na działanie cieczy

Ćwiczenie 54. Oznaczanie współczynnika elastycznego powrotu gumy przy ściskaniu w zależności od temperatury

Ćwiczenie 55. Oznaczanie sztywności gumy (test Gehmana)

LiteraturaRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.