Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1295690474.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany na 2011 rok. Przydatna w interpre­towaniu przepisów podatkowych. Polecana jest czytelnikom będącym zarówno podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodo­wego od osób fizycznych. Książka przybliża pojęcie amortyzacji podatkowej, wskazując dodatkowo na różnice w ujęciu amortyzacji wprawie bilansowym, ponadto prezentuje pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazując jak należy określać ich wartość początkową oraz oma­wia zasady i metody amortyzacji.

Publikacja zawiera wiele przykładów oraz bogate orzecznictwo sądów admi­nistracyjnych, jak również liczne interpretacje organów podatkowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

 

1. Pojęcie amortyzacji podatkowej oraz bilansowej

 

2. Podmioty zobligowane do dokonywania amortyzacji podatkowej

 

3. Środki trwałe w przepisach podatkowych oraz bilansowych

 

4. Wartości niematerialne i prawne w przepisach podatkowych oraz bilansowych

 

5. Składniki majątkowe niepodlegające amortyzacji

 

6. Klasyfikacja środków trwałych

 

7. Sposoby ustaleń wartości początkowej

 

7.1. Wartość początkowa w przypadku kupna lub wytworzenia we własnym zakresie

   7.1.1. Cena nabycia

   7.1.2. Koszt wytworzenia

   7.1.3. Wartość rynkowa

7.2. Wartość początkowa środków nabytych w drodze aportu

7.3. Wartość początkowa składników majątku nabytych w drodze przekształcenia, połączenia lub podziału podmiotów

7.4. Korekta wartości początkowej

8. Zasady i metody amortyzacji składników majątkowych

 

8.1. Amortyzacja środków trwałych

   8.1.1. Jednorazowa amortyzacja od wartości początkowej nie większej niż 3500 zł
   8.1.2. Jednorazowa amortyzacja dla małych i nowych podatników (50 000 euro)

   8.1.3. Amortyzacja liniowa

   8.1.4. Amortyzacja degresywna

   8.1.5. Amortyzacja przyśpieszona. Indywidualne stawki amortyzacyjne

8.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

8.3. Zmiany stawek amortyzacyjnych

8.4. Amortyzacja sezonowa

8.5. Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 

9. Amortyzacja a koszty uzyskania przychodów

 

10. Studium przypadków

 

10.1. Ulepszenie, remont środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

10.2. Komputery i oprogramowanie oraz zestaw komputerowy

10.3. Samochód w działalności gospodarczej. Amortyzacja

10.4. Składniki majątku nabyte nieodpłatnie i częściowo odpłatnie

10.5. Składniki majątkowe użytkowane na podstawie umów leasingu

10.6. Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych

10.7. Środek trwały zamortyzowany w 100%

11. Amortyzacja inwestycji w ustawie o rachunkowości

 

Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 29.10.2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 226 poz. 1478) – wyciągRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.