Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1222501554.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Treść podręcznika  została podzielona na sześć rozdziałów. W pierwszym opisane są takie zagadnienia jak: funkcje, rodzaje i zadania magazynów, rodzaje zapasów i warunki ich przechowywania, jednostki ładunkowe i sposoby ich formowania, program magazynowania, odpowiedzialność w magazynie i nadzorowanie jego pracy. Rozdział drugi jest poświęcony zagospodarowaniu przestrzeni magazynu. W rozdziale trzecim omówiono m.in. procesy magazynowe: przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i wydawanie. Czwarty rozdział dotyczy magazynowych systemów informatycznych. Opisano w nim: funkcjonalność systemów i możliwości wspomagania procesów magazynowania, wykorzystanie automatycznej identyfikacji z wykorzystaniem kodów kreskowych zgodnych z Systemem GS1. Przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz normy w magazynowaniu przybliżono w rozdziale piątym. W ostatnim opisano wydajność i koszty magazynowania.  Trudniejsze zagadnienia są wyjaśniane w postaci przykładów. Treść zilustrowano zdjęciami i rysunkami. Każdy podrozdział kończy się pytaniami kontrolnymi. Całość uzupełniają zadania do samodzielnego rozwiązania.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do uczniów szkół kształcących w zawodzie technik logistyk. Dzięki praktycznemu podejściu autora do omawianych tematów książka może być także przydatna uczestnikom kursów logistycznych, którzy chcą pozyskać wiedzę z zakresu zagospodarowania przestrzeni magazynów i usprawnienia realizowanych w nich procesów.

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia  w zawodach do nauczania zawodu technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty, mgr Krystyny Kielan, mgr Elżbiety Piotrowskiej i mgr inż. Antoniego Winiarskiego

Numer dopuszczenia: 21/2008

 

Wprowadzenie

1. Magazynowanie – informacje wprowadzające

1.1. .... Magazyn i magazynowanie

1.2. .... Funkcje i zadania magazynów

1.3. .... Rodzaje magazynów

1.4. .... Rodzaje zapasów

1.5. .... Warunki przechowywania

1.6. .... Jednostki ładunkowe

1.7. .... Program magazynowania

1.8. .... Inwentaryzacja

1.9. .... Nadzorowanie magazynu

1.10. .. Odpowiedzialność w magazynie

Zadania

2. Zagospodarowanie magazynu

2.1. .... Podział magazynu na strefy

2.2. .... Układy technologiczne magazynów

2.3. .... Składowanie rzędowe

2.4. .... Składowanie blokowe

2.5. .... Ułożenie i piętrzenie jednostek ładunkowych

2.6. .... Moduły magazynowe

2.7. .... Wyposażenie do składowania

2.8. .... Zagospodarowanie przestrzeni magazynu

Zadania

3. Procesy magazynowe

3.1. .... Główne procesy magazynowe

3.2. .... Przyjmowanie

3.3. .... Składowanie

3.4. .... Kompletowanie

3.5. .... Wydawanie

3.6. .... Analiza ABC w magazynowaniu

3.7. .... Rozmieszczenie zapasu towarów

3.8. .... Metody kompletacji

3.9. .... Środki transportu wewnętrznego

3.10. .. Przepływ towarów

3.11. .. Przepływ informacji

3.12 ... Dokumentacja i dokumenty magazynowe

Zadania

 

4 Magazynowe systemy informatyczne

4.1. .... Funkcjonalność systemów

4.2. .... Wspomaganie procesów

4.3. .... Stosowanie systemu kodów kreskowych i automatycznej identyfikacji

Zadania

5. Przepisy i normy w magazynowaniu

5.1. .... Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

5.2. .... Przepisy przeciwpożarowe

5.3. .... Przepisy ochrony środowiska

5.4. .... Normy w magazynowaniu

Zadania

6. Wydajność i koszty magazynowania

6.1. .... Definicje

6.2. .... Koszty magazynowania

6.3. .... Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu

Zadania

Literatura pomocniczaRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.