Zobowiązania Część szczegółowa

///Zobowiązania Część szczegółowa

Zobowiązania Część szczegółowa

69,00  62,00 

Opis

Należy do serii:
SERIA AKADEMICKA
Autor:
Elżbieta Skowrońska-Bocian
Maciej Kaliński
Adam Brzozowski
Jacek Jastrzębski
Wojciech Kocot
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Format: 17.0×24.0cm
Liczba stron: 578
Wydanie: 2
Rok wydania: 2017

Podręcznik stanowi kontynuację wykładu z zakresu części ogólnej zobowiązań i podręcznika Zobowiązania. Część ogólna. W usystematyzowany i pogłębiony sposób przedstawiono w nim zagadnienia związane z treścią i wykonywaniem zobowiązaniowych umów nazwanych, w tym zawieranych z udziałem konsumentów, a także między przedsiębiorcami. Problematyka prawa umów ukazana jest w aktualnym stanie prawnym, z przywołaniem najnowszego orzecznictwa oraz piśmiennictwa.

W opracowaniu omówiono nowe regulacje dotyczące m.in.:
– pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej,
– działalności ubezpieczeniowej,
– umów z zakresu usług bankowych,
– obligacji,
– darowizny obciążliwej,
– nagrody konkursowej.

Atutem książki jest ponadto rozdział poświęcony wybranym, empirycznym formom umów nienazwanych, których rola w profesjonalnym obrocie handlowym systematycznie wzrasta. Wykorzystano przy tym również modelowe regulacje Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR).

Opracowanie uwzględnia wieloletnie doświadczenie dydaktyczne autorów będące wynikiem prowadzenia wykładów kursowych, seminariów i innych zajęć poświęconych problematyce prawa umów, wynikające także z ich aktywnego udziału w praktyce kontraktowej w ramach wykonywania zawodów prawniczych.