Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz praktyczny

/, gospodarcze i handlowe, Prawo, Promocje/Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz praktyczny

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz praktyczny

79,00  30,00 

Opis

Jan Mojak
Jacek Widło
Wydawca: LexisNexis
Oprawa: Miękka
Format: 14.5×20.5cm
Liczba stron: 384
Wydanie: 3
Rok wydania: 2009

Stan prawny na 2 marca 2009 roku

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz praktyczny to kompleksowe opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje m.in. omówienie: trybu zawierania, stron oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, katalogu i zasad opisu przedmiotu zastawu rejestrowego, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Wydanie trzecie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 5 września 2008 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1113), która weszła w życie 11 stycznia 2009 r.
Książka adresowana do sędziów, referendarzy, adwokatów, radców prawnych, pracowników sektora bankowego, przedstawicieli praktyki, aplikantów i studentów prawa.

Dr Jan Mojak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Dr Jacek Widło jest sędzią, pracuje w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego KUL oraz pełni funkcję przewodniczącego Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego w Lublinie.