Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

/, konstytucyjne, Nowości, Prawo, Samorząd terytorialny/Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

24,00 

Opis

Autor:
Dominik Łukowiak
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Oprawa: Miękka
Format: 15.0×21.0cm
Liczba stron: 184
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

Celem rozważań autora jest analiza obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zasady kadencyjności w zakresie, w jakim determinują one stopień samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W prezentowanym ujęciu kadencyjność organów stanowi miernik stanu samorządności terytorialnej, chronionej konstytucyjnie i przejawiającej się w niezależności względem centralnych władz państwowych. Tak zakreślona problematyka badawcza nie doczekała się dotychczas kompleksowego omówienia w polskiej literaturze przedmiotu. Wprawdzie kwestia samodzielności wspólnot lokalnych cieszy się dużym zainteresowaniem doktryny prawniczej, jednakże rzadko bywa przedstawiana przez pryzmat konkretnych mechanizmów ustrojowych wpływających na jej kształt. Publikacja jest adresowana do badaczy prawa konstytucyjnego i administracyjnego, studentów prawa, administracji i kierunków pokrewnych, osób zatrudnionych w organach stosujących prawo, w tym sędziów i pracowników organów administracji publicznej, oraz wszystkich zainteresowanych samorządem terytorialnym w Polsce.

The Term of Office as a Factor in the Independence of Local Government Units

The study concerns local government law and the term of office of bodies of local government units. The author analyses existing regulations regarding the term of office in view of its importance for local structures in de-centralised public authorities.