Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej

/, finanse publiczne, Unia Europejska/Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej

Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej

37,90  19,90 

Opis

Marchewka-Bartkowiak Kamilla Wydawnictwo Naukowe PWN 2008

Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym świecie.

Autorka prezentuje kompleksowe ujęcie zarządzania długiem publicznym we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej od 2004 roku. Książka ma formułę podręcznika akademickiego, w którym, oprócz zbiorczej analizy problemu, przedstawiono indywidualne przykłady rozwiązań stosowane w poszczególnych państwach.

Najważniejsze zalety książki:

syntetyczne ujęcie problematyki zarządzania zadłużeniem władz centralnych oraz rynkiem skarbowych papierów wartościowych,
analiza zagadnienia w ramach aktualnego stanu struktury geograficznej UE od momentu pierwszego rozszerzenia UE w 2004 roku,
najciekawsze przykłady indywidualnych doświadczeń poszczególnych krajów UE,
klarowna struktura książki, zbiorcze tabele, schematy, wykresy,
pytania kontrolne i problemy do dyskusji na końcu każdego rozdziału,
indeksy: rzeczowy, skrótów, nazwisk; bogata bibliografia mało znana w Polsce.
Książka kierowana jest do studentów uczelni ekonomicznych do przedmiotów: zarządzanie długiem publicznym, pieniądz i rynek, mechanizm rynku instrumentów skarbowych, finanse publiczne, polityka budżetowa, a także do szerokiego grona praktyków z instytucji publicznych i komercyjnych oraz inwestorów na rynku skarbowych papierów wartościowych.pozycja dostępna