Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i prawo pracy w oświacie – z serii MERITUM

/, Nowości, Prawo/Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i prawo pracy w oświacie – z serii MERITUM

Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i prawo pracy w oświacie – z serii MERITUM

199,00  179,00 

Opis

Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 2
Liczba stron: 588
Rodzaj: Poradnik Wzory pism
Okładka: miękka
Format: B5

Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów oświatowych. Skierowana jest przede wszystkim do organów prowadzących szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe, jak również kuratorów oświaty, pracowników oświatowej administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników działów kadr.

Książka zawiera około 340 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów przygotowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, m.in.: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stanowi praktyczne uzupełnienie IV wydania publikacji MERITUM Prawo oświatowe.

W opracowaniu uwzględniono ostatnie zmiany prawne zawarte w nowelizacji Karty Nauczyciela i niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. Dotyczyły one:

awansu zawodowego nauczycieli,
oceny pracy nauczycieli,
postępowania dyscyplinarnego nauczycieli,
ograniczenia w zawieraniu z nauczycielami umów o pracę na czas określony.
Książka ułatwi czytelnikowi rozstrzyganie kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio, jak również pozwoli w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Przedstawione wzory zostały opatrzone komentarzem eksperta, zwłaszcza jeśli przepisy ich dotyczące uległy zmianie.

Wzory dokumentów dostępne są także w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej www.wzory-karta-nauczyciela-wyd2.wolterskluwer.pl(Nowe okno)(Link do innej strony) po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Wzory dotyczą takich zagadnień, jak:

prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe, odprawy, urlopy wypoczynkowe, urlopy płatne i bezpłatne, urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy i wynagradzanie, dodatki socjalne, kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna;
zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r. w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli;
kształcenie i dokształcanie kadr nauczycielskich;
prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.