Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

/, Prawo, Samorząd terytorialny/Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej

149,00  134,00 

Opis

Autor:
Janusz Sługocki
Barbara Jaworska-Dębska
Przemysław Kledzik
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 15.0×21.0cm
Liczba stron: 968
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

W ostatnich latach problematyka wzorców i zasad działania administracji na nowo nabierała fundamentalnego znaczenia. W przestrzeni publicznej toczą się spory o kształt i cele działania administracji publicznej, która staje w obliczu wielu nowych wyzwań i oczekiwań społecznych.
Opracowanie obejmuje zbiór 64 tekstów, w których dokonano analizy tego zagadnienia w aspekcie zarówno obowiązujących aktów normatywnych, jak również ukierunkowanych na przyszłość koncepcji zmian w prawie, mających na celu modernizację i udoskonalenie administracji. Publikacja podzielona została na pięć części prezentujących wybrane problemy z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego, proceduralnego, prawa ochrony środowiska oraz modernizacji i udoskonalania administracji publicznej.
Autorzy książki to specjalizujący się w problematyce prawa administracyjnego oraz nauki administracji reprezentanci wiodących ośrodków akademickich, wśród których znaleźli się także praktycy, w tym sędziowie sądów administracyjnych, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych oraz innych urzędów władzy publicznej, a także radcowie prawni i adwokaci.