Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa

/, Karne, Nowości, Prawo/Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa

Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa

110,00  99,00 

Opis

Autor:
Artur Kotowski
Wydawca: Difin
Oprawa: Miękka
Format: 16.0×23.0cm
Liczba stron: 470
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski
ISBN: 978-83-8085-537-3

Książka jest wynikiem szeroko zakrojonego projektu badawczego, którego celem było porównanie praktyki interpretacyjnej Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej i Karnej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonał analizy statystycznej obszernego materiału empirycznego w postaci liczącej prawie 3 tys. orzeczeń próby badawczej postanowień, wyroków oraz uchwał SN oraz NSA. W dalszej konsekwencji celem autora było odszukanie dominującego sposobu przeprowadzania wykładni w ramach wykładni dokonywanej na potrzeby rozpoznawania kasacji i skarg kasacyjnych oraz tzw. interpretacji abstrakcyjnej, przeprowadzanej w ramach działalności uchwałodawczej SN i NSA.

Publikowana książka jest samodzielną, ale i bezpośrednią kontynuacją pracy opublikowanej przez tego autora w roku 2018 pt. Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej. W poprzedniej pracy zawarto metodologiczne założenia całego projektu badawczego, określonego przez autora jako wykładnia orientacyjna, której celem jest odszukanie źródeł inspiracji działań interpretacyjnych sędziów przeprowadzających wykładnię prawa w określonej kategorii spraw. Prezentowana książka zawiera kolejne części stanowiące praktyczną aplikację programu badawczego opracowanego