Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne

/, Nauki medyczne/Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne

Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne

59,00  52,00 

Opis

Autor:
Ewa Łoś
Wiesława Ciechaniewicz
Elżbieta Grochans
Wydawca: PZWL
Oprawa: Miękka
Format: 16.5×23.5cm
Liczba stron: 230
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019

W podręczniku zawarto wiadomości na temat zasad i procedur wykonywania wstrzyknięć. Omówiono zagadnienia teoretyczne – uregulowania prawne dotyczące tych zabiegów, uprawnienia pracowników służby zdrowia do ich wykonywania oraz przedstawiono opis używanego do nich sprzętu. Szczegółowo, w postaci algorytmu, omówiono sposoby pozajelitowego podawania leków, płynów odżywczych i szczepionek, pobierania krwi do badań laboratoryjnych, a także przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych.
Walory dydaktyczne książki to celnie dobrane ilustracje i zamieszczony na końcu zestaw pytań sprawdzających poziom przyswojonej wiedzy.

Spis treści:
1. Uregulowania prawne wykonywania wstrzyknięć
1.1. Uprawnienia pracowników ochrony zdrowia do wykonywania wstrzyknięć
1.2. Kompetencje pielęgniarek i położnych do wykonywania wstrzyknięć
2. Istota podawania leków we wstrzyknięciach
2.1. Rodzaje i miejsca wstrzyknięć
2.1.1. Wstrzyknięcia dożylne
2.1.2. Wstrzyknięcia domięśniowe
2.1.3. Wstrzyknięcia podskórne
2.1.4. Wstrzyknięcia śródskórne
2.1.5. Wstrzyknięcia do włośniczek
2.1.6. Wstrzyknięcia dotętnicze
2.2. Warunki w tkankach do podawania leków we wstrzyknięciach
2.3. Wpływ podawanych leków na organizm człowieka
2.4. Zasady wykonywania wstrzyknięć i podawania leków we wstrzyknięciach
3. Sprzęt wykorzystywany do wstrzyknięć
3.1. Rodzaje sprzętu i przygotowanie do wstrzyknięć
3.1.1. Igły jednorazowego użytku
3.1.2. Strzykawki jednorazowego użytku
3.1.3. Ampułko-strzykawki
3.1.4. Aparaty do przetoczeń jednorazowego użytku
3.1.5. Kaniule do wkłuć dożylnych
3.1.6. Pompy infuzyjne
3.2. Postępowanie ze sprzętem po wykonaniu wstrzyknięć
4. Wstrzyknięcia śródskórne
4.1. Istota, cel i miejsca wstrzyknięcia śródskórnego oraz zasady postępowania
4.2. Próba uczuleniowa
4.2.1. Próba uczuleniowa na penicylinę
4.2.2. Próba tuberkulinowa
4.3. Szczepienie BCG
5. Wstrzyknięcia podskórne
5.1. Istota, cel i miejsca wstrzyknięcia podskórnego oraz zasady postępowania
5.2. Podawanie leków we wstrzyknięciach podskórnych
5.2.1. Podawanie insuliny
5.2.2. Podawanie leków przeciwbólowych
5.3. Szczepienia ochronne
6. Wstrzyknięcia domięśniowe
6.1. Istota, cel i miejsca wstrzyknięcia domięśniowego oraz zasady postępowania
7. Nakłucia żylne
7.1. Istota, cel i miejsca nakłucia żylnego oraz zasady postępowania
7.2. Pobieranie krwi do badań
7.2.1. Pobranie krwi do badania na oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh
7.2.2. Pobranie krwi do badania na oznaczenie szybkości opadania krwinek (OB)
7.2.3. Pobranie krwi do badania na oznaczenie układu krzepnięcia
7.2.4. Pobranie krwi do badania na oznaczenie morfologii
7.3. Podawanie leków dożylnie
7.4. Podawanie dożylne środków cieniujących
7.5. Wlewy dożylne
7.5.1. Żywienie pozajelitowe
7.5.2. Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ)
8. Podawanie krwi we wlewie (przetaczanie krwi)
8.1. Istota, cel i miejsca wkłucia, zasady przetaczania krwi
8.2. Uregulowania prawne podawania krwi
9. Pobieranie krwi włośniczkowej
9.1. Istota, cel i miejsca wkłucia oraz zasady pobierania krwi włośniczkowej
9.2. Pobieranie krwi włośniczkowej do badań
9.2.1. Pobieranie krwi włośniczkowej do badania na oznaczenie morfologii
9.2.2. Pobieranie krwi włośniczkowej do badania na oznaczenie gazometrii
9.2.3. Pobieranie krwi do badania na oznaczenie stężenia glukozy
10. Nakłucie tętnicy
10.1. Istota, cel i miejsca nakłucia tętnicy oraz zasady postępowania
Zadania sprawdzające
Piśmiennictwo
Skorowidz