Wiktymologia

///Wiktymologia

Wiktymologia

79,00  71,00 

Opis

Ewa Bieńkowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2018
Wydanie: 1
Liczba stron: 580
Seria: Zagadnienia Prawne
Rodzaj: Monografie Podręcznik prawo
Okładka: miękka
Format: B5

Autorka przedstawia w publikacji zagadnienie wiktymologii sensu largo, uwzględniając regulacje prawa międzynarodowego, polskiego, a także unijnego. Opracowanie stanowi obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce.

Z monografii dowiesz się m.in. o:

trybie przesłuchania niektórych małoletnich pokrzywdzonych i niektórych małoletnich świadków,
trybie przesłuchania i zasadach postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwami o charakterze seksualnym,
cywilnoprawnych instrumentach ochrony interesów ofiar przestępstw,
postępowaniu wobec niektórych osób z zaburzeniami psychicznymi,
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. Zainteresuje członków organizacji pozarządowych, którzy statutowo zajmują się ofiarami przestępstw. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych (karnistów, procesualistów, specjalistów z zakresu wiktymologii, psychologów, socjologów) oraz studentów wydziałów prawa, psychologii, resocjalizacji i socjologii.