Warunki techniczne budynków i procedury budowlane Poradnik dla praktyków

/, Budownictwo, Nowości/Warunki techniczne budynków i procedury budowlane Poradnik dla praktyków

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane Poradnik dla praktyków

119,00  107,00 

Opis

Autor:
Michał Bursztynowicz
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Format: 14.5×20.5cm
Liczba stron: 312
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Warunki techniczne budynków i procedury budowlane to poradnik dla praktyków, w którym kompleksowo przeanalizowano proces uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Publikacja nie jest teoretycznym omówieniem przepisów, a wskazaniem w jaki sposób korzystać z nich w praktyce.
W książce znajdziesz m.in.:
– przykłady stanów faktycznych, które były przedmiotem postępowań administracyjnych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej na terenie całego kraju, częściowo zobrazowane na rysunkach;
– wzory pism dla inwestorów, projektantów i pełnomocników;
– wzory decyzji i postanowień dla urzędników.
Autorzy omawiają praktyczne znaczenie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym:
– nowe definicje znanych uprzednio pojęć m.in. zabudowa śródmiejska, działka budowlana, kondygnacja, kondygnacja podziemna, teren biologicznie czynny,
– różnice w postępowaniach w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oraz przyjęcia zgłoszenia,
– postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
– tryby nadzwyczajne weryfikacji decyzji administracyjnych.
W opracowaniu uwzględniono m.in.:
– problemy zgłaszane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej podczas szkoleń, a także
– trudności zgłaszane przez użytkowników Serwisu Budowlanego Systemu Informacji Prawnej LEX.
Książka została napisana przez praktyków, którzy posiadają doświadczenie zarówno w pracy w organie administracji architektoniczno-budowlanej, jak i w pomocy inwestorom w realizacjach inwestycji. Wszystkie omówione problemy oraz przedstawione przykłady zostały zaczerpnięte z sytuacji, z jakimi autorzy sami się zetknęli i które musieli rozwiązać.