Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

/, Nowości, Prawo, Samorząd terytorialny/Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej

75,00  67,50 

Opis

Autor:
Jarosław Kostrubiec
Wydawca: Difin
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 331
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Monografia mimo historycznego aspektu zawiera szereg odniesień do współczesnych instytucji prawa administracyjnego. Współczesne rozwiązania normatywne w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji zespolonej wprost nawiązują do dorobku myśli prawniczej Drugiej Rzeczpospolitej. Koronnym przykładem są ustawy ustrojowe, które używały pojęcia „administracja ogólna” –ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej, czy ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Świadczy to o aktualności problematyki będącej osnową niniejszej monografii. W szczególności należy zwrócić uwagę na zasadę zespolenia i dekoncentracji administracji publicznej, czy myśl prawniczą dotyczącą podziału administracyjnego państwa w okresie międzywojennym. Stanowią one świadectwo aktualności doktryny ustrojowego prawa administracyjnego Polski międzywojennej w obowiązującym systemie zespolonej administracji wojewódzkiej i powiatowej.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych, studentów, urzędników rządowej administracji terytorialnej.