VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami

/, Podatki i prawo podatkowe, Rachunkowość/VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami

VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami

149,00  134,00 

Opis

Paweł Barnik
Karolina Gierszewska
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Format: 14.8×18.4
Liczba stron: 292
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018

Publikacja VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami systematyzuje problematyczne zagadnienia związane ze skutkami rozliczeń podatku VAT transakcji sprzedaży, kupna, leasingu oraz najmu nieruchomości.
Autorzy w przystępny sposób omówili:
– wysokość opodatkowania sprzedaży/najmu nieruchomości,
– moment powstania obowiązku podatkowego,
– podstawę opodatkowania oraz
– sposób dokumentowania świadczenia fakturami.
W opracowaniu opisano także sposób odliczania podatku naliczonego, gdy nabywca nieruchomości nie ma prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu (oraz tzw. korekty wieloletniej).

W książce znajdziesz liczne przykłady ułatwiające zrozumienie omawianych kwestii. Autorzy odpowiedzieli na najczęstsze pytania związane z wysokością opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Zaprezentowali również obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz wiele przykładów obrazujących wątpliwości podatników, wzbogacone zarówno aktualnym orzecznictwem judykatury, jak i stanowiskiem organów podatkowych.

W publikacji przedstawiono m.in.:
– transakcje zbycia nieruchomości, jak i świadczenie usług najmu/leasingu (wraz z tzw. refakturowaniem mediów),
– zagadnienia związane tematyką użytkowania wieczystego,
– kiedy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedając grunty, mieszkania czy też wynajmując apartamenty staje się podatnikiem podatku VAT.
W publikacji uwzględniono tezy (oraz konsekwencje z nich wynikające) wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017 r., C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie. W wyroku tym TS uznał, że definicja pierwszego zasiedlenia budynku, budowli lub ich części zawarta w ustawie o VAT jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej (w zakresie w jakim wymaga, aby oddanie budynku lub budowli do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu).

W książce znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

Jak opodatkować sprzedaż kilku działek objętych jedną księgą wieczystą?
Jak opodatkować działkę zabudowaną kilkoma budynkami lub budowlami?
Jak opodatkować sprzedaż udziału w nieruchomości?
Jak rozliczyć aport nieruchomości zbycia prawa użytkowania wieczystego?
Jak rozliczyć sprzedaż gruntu oddanego w wieczyste użytkowanie dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu?
Jak rozliczyć przekształcenie, wywłaszczenie czy zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego?
Czy sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną podlega VAT?
Czy najem nieruchomości przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu VAT?
Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości przez współmałżonków, gdy tylko jeden z nich jest podatnikiem VAT?
Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży nieruchomości (23%, 8%, a może zwolnienie od opodatkowania)?