Vademecum Inspektora Ochrony Danych

/, Cywilne, Prawo/Vademecum Inspektora Ochrony Danych

Vademecum Inspektora Ochrony Danych

149,00  134,00 

Opis

Redakcja: Maciej Kołodziej
Autor: Maciej Byczkowski, Anna Dopart, Maciej Gruszczyński, dr Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Wojciech Jakubowski, Łukasz Kołodziejczyk, Patrycja Kozik, Aleksandra Sajewicz, Patryk Siewert, Marcin Soczko, Mariusz Trajfacki, LL.M., Grzegorz Wanio, LL.M., Tomasz Wącirz, Mariola Więckowska, Paweł Więckowski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Vademecum specjalisty
Data wydania: 23.12.2019
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 462
Waga: 760 g
ISBN: 978-83-8198-204-7

Książki z serii Vademecum to przewodniki, swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające im ramy działania. Fundament pracy, który wyjaśnia trudne zagadnienia dla osób na danym stanowisku lub w konkretnej dziedzinie.

Publikacja to praktyczny poradnik dla IOD i ADO opisujący:

rolę i znaczenie Inspektora dla małych, średnich oraz rozbudowanych organizacji,
doświadczenia, wskazówki, procedury i narzędzia przydatne w pracy Inspektora,
zmiany i zawiłość prawa ochrony danych,
wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia telemarketingu oraz e-commerce,
wskazówki dotyczące transgranicznego przekazywania danych,
zasady stosowania RODO, w tym ponowne spojrzenie na definicje fundamentalne,
prowadzenie rejestru czynności i kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
metodykę prowadzenia Oceny Skutków dla Ochrony Danych,
zasady przygotowania i zawierania umów powierzenia przetwarzania danych,
postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenie ochrony danych osobowych,
sposoby minimalizacji ryzyka podczas przetwarzania danych osobowych,
wymagania stawiane systemom IT i możliwość ich nadzoru przez IOD,
perspektywę przetwarzania danych w technologiach BigData, baz otwartych, AI oraz IoT.
Publikacja została przygotowana celem omówienia przydatnych Inspektorowi zagadnień, aby mógł on wspierać Administratora także wtedy, gdy nie posiada pełnej, ugruntowanej wiedzy i doświadczenia w tej obszernej tematyce, jaką jest całość procesów przetwarzania i ochrony danych osobowych. W Vademecum omówione zostały zagadnienia organizacyjne, techniczne i prawne, które należy brać pod uwagę, dbając o właściwe stosowanie RODO i przepisów z rozporządzeniem powiązanych.

Najważniejsze atuty publikacji to:

Doświadczeni autorzy, zawodowo zajmujący się tematyką ochrony danych osobowych i usługami społeczeństwa informacyjnego, wykładowcy branży nowych technologii, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, uczestnicy grup roboczych konsultujących zmiany w polskim prawie, współtwórcy i komentatorzy nowych regulacji, interpretujący aktualne przepisy dotyczące ochrony danych.
Omówienie zagadnień w taki sposób, aby publikacja była przewodnikiem dla ADO i IOD, wskazującym najważniejsze obszary, w których, w każdej organizacji, należy przeprowadzić identyfikację stanu procesów ochrony danych i zastosować wymagania stawiane przez RODO i przepisy powiązane.
Przedstawienie nowych, często dotychczas pomijanych obszarów, takich jak ponowna interpretacja wymogów i zakresu stosowania RODO, kontekstowe rozszerzenie zakresu uznania za dane osobowe niektórych kategorii i rodzajów informacji przetwarzanych przez podmioty, powiązanie zarządzania systemów informatycznych i teleinformatycznych z procesami ochrony danych osobowych oraz stałe reagowanie na zmiany w przepisach oraz interpretacjach i praktykach dotyczących realizacji obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
Zaprezentowanie części prawnej powiązanej ściśle z techniką oraz technicznej nawiązującej do wymagań prawnych, aby zapewnić kompleksowe podejście do wymagań w zakresie ochrony danych osobowych przy jednoczesnym zachowaniu równowagi i rozsądku podczas użytkowania systemów, w których przetwarzane są dane osobowe.
W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

Kim powinien być IOD w procesie ochrony danych – doradcą, twórcą, kontrolerem czy wykonawcą?
Jak zorganizować warsztat pracy IOD, z jakich narzędzi korzystać oraz jak współpracować z operatorami danych?
Czy RODO ułatwiło stosowanie i interpretację przepisów prawa m.in. w e-commerce i transgranicznej wymianie danych?
W jaki sposób wykazać poprawność przetwarzania danych i jak ocenić skutki przetwarzania dla ochrony danych?
Czy poprawnie i wtedy gdy jest to wymagane podpisujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
Kiedy dochodzi do naruszenia ochrony przetwarzanych danych, jak minimalizować ryzyko i jak postępować z informacją o incydentach?
Co łączy pojęcia: ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo?
W jaki sposób budować i utrzymywać bezpieczne systemy teleinformatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe?
Na co operator danych osobowych powinien zwrócić szczególną uwagę, korzystając z komputera i sieci komputerowej?
Jak budować poprawne i efektywne relacje pomiędzy zespołem inspektora a personelem IT?
Czy i jaki wpływ mają nowe technologie IT (BigData, bazy otwarte, AI oraz IoT) na procesy przetwarzania i ochrony danych?