Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

/, Cywilne, Prawo/Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym Komentarz

119,00  107,00 

Opis

Autor:
Opracowanie zbiorowe
Redakcja: Grabiec Mateusz
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 288
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartego na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Komentarz szczegółowo omawia zasady współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego obejmujące m.in.:
– ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia,
– wybór partnera prywatnego,
– umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz jej realizację,
– partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki,
– finansowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Uwzględniono najnowsze zmiany ustawy dotyczące m.in.:
– nałożenia obowiązku przeprowadzenia przez podmiot publiczny oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
– stworzenia otwartego katalogu kryteriów oceny ofert, które mogą zostać zastosowane przez podmiot publiczny fakultatywnie,
– dopuszczenia możliwości zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez jednoosobową spółkę partnera prywatnego, zawiązaną w celu realizacji przedsięwzięcia,
– sformułowania definicji oferty najkorzystniejszej,
– wprowadzenia obligatoryjnego testu partnerstwa publiczno-prywatnego.