Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz

/, Cywilne, Nowości, ogólne zagadnienia prawa, Prawo/Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz

279,00  251,10 

Opis

Redakcja: prof. ucz. dr hab Konrad Osajda LL.M.
Autor: dr Łukasz Goździaszek, dr Paweł Popardowski, sędzia Tomasz Szczurowski
Wydawca: C.H. Beck
Seria: Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-81698-083-8
Liczba stron: 596
Oprawa: Twarda
Waga: 920 g

Komentarz zawiera bardzo szczegółowe omówienie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjaśniono ich treść, a także zwrócono uwagę na praktyczne aspekty stosowania. Zaznaczono wątpliwości i rozbieżności do jakich może prowadzić ich wykładnia oraz uzasadniono właściwy jej kierunek. Obszernie wskazano najważniejsze orzecznictwo sądowe wyjaśniające rozumienie niektórych przepisów, a także powołano liczne wypowiedzi doktryny.

Szczegółowej analizie zostały poddane wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres ustaw, tj.:

przepisy ogólne,
rejestr przedsiębiorców,
rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
rejestr dłużników niewypłacalnych,
zmiany w przepisach obowiązujących.
W publikacji został przedstawiony aktualnie obowiązujący stan prawny oraz przyszłe zmiany wynikające z:

ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), regulującej m.in. funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, a także Centralnej Informacji, dokonywanie wpisu do Rejestru oraz wykreślania wpisów z rejestru dłużników niewypłacalnych – wchodzi w życie 1.3.2020 r. oraz 1.12.2020 r.;
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wprowadzającej obowiązek informacyjny dotyczący strony internetowej – wchodzi w życie 1.1.2020 r.
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), wprowadzającej do zakresu podmiotowego ustawy o KRS prostą spółkę akcyjną – wchodzi w życie 1.3.2020 r.; ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r. poz. 534), wprowadzającej do zakresu podmiotowego ustawy o KRS instytut badawczy działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – wchodzi w życie 1.4.2020 r.;
ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), wprowadzającej zmiany w zakresie zgłoszenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – wchodzi w życie 1.12.2020 r.
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie przydatny także dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także dla osób poszukujących informacji na temat funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego.