Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim Studium prawnoporównawcze

/, gospodarcze i handlowe, Nowości, Prawo, prawo finansowe/Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim Studium prawnoporównawcze

Ustalanie cen odsprzedaży towarów w prawie europejskim i amerykańskim Studium prawnoporównawcze

79,90  71,90 

Opis

Autor:
Łukasz Grzejdziak
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 660
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski
ISBN: 978-83-8142-914-6

Książka jest poświęcona zagadnieniu dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów w prawie unijnym i amerykańskim. Przedstawiona prawnoporównawcza analiza właściwych rozwiązań prawa europejskiego i amerykańskiego, przeprowadzona z wykorzystaniem metody funkcjonalno-kontekstowej, ma na celu rozstrzygnięcie, który z badanych systemów prawa skuteczniej chroni konkurencję, a następnie opracowanie propozycji zmian poszczególnych rozwiązań prawnych.

Jestem głęboko przekonana, że publikacja dostarczy polskiemu czytelnikowi […] materiału do przemyśleń. Dyskusja na temat RPM i jego wpływu na stan konkurencji toczy się także w Polsce – książka znajdzie z pewnością wielu czytelników, wzbogacając naszą dyskusję wiedzą o RPM w systemach europejskiego i amerykańskiego prawa konkurencji oraz o stosowaniu tych regulacji i doskonaleniu ich spójności z rozwojem biznesu i dobrobytem konsumentów.
prof. dr hab. Anna Fornalczyk
Nie tylko wybór tematu, lecz także sposób jego ujęcia zasługują na wysoką ocenę, przede wszystkim ze względu na dokonane na wstępie uzasadnienie wagi problemu, zakreślenie pola badań i sformułowanie tezy rozprawy, jak również wskazanie znaczenia uzyskanych wyników badań dla rozwoju reprezentowanej dyscypliny naukowej. Opracowanie dr. Łukasza Grzejdziaka może być uznane za pionierskie nie tylko w Polsce. […]
Niezwykle cenne w tych okolicznościach jest przedstawienie szerokiej palety propozycji de lege ferenda zarówno w odniesieniu do prawa amerykańskiego, jak i europejskiego. Autor, przy tej okazji, prezentuje w sposób systematyczny zróżnicowane pod względem zakresu i treści stanowiska licznej grupy naukowców, wskazując, które z przedstawionych propozycji zasługują na poparcie. Takie kompleksowe ujęcie tematu monografii w szerokim kontekście normatywnym, orzeczniczym i doktrynalnym należy uznać za nowatorskie. […] Zwieńczeniem obszernych i wnikliwych analiz jest zawarta w rozdziale dwunastym ocena badanych rozwiązań prawnych stanowiących wybitne osiągnięcie autora.
prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski