Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim Stan obecny i kierunki zmian

/, gospodarcze i handlowe, Prawo/Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim Stan obecny i kierunki zmian

Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim Stan obecny i kierunki zmian

99,00  89,00 

Opis

Autor:
Krzysztof Wesołowski
Daniel Dąbrowski
Dorota Ambrożuk
Konrad Garnowski
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 15.0×21.0cm
Liczba stron: 232
Wydanie: 1
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

W opracowaniu szczegółowo omówiono zagadnienia odnoszące się do miejsca, metody i treści regulacji umowy przewozu w prawie krajowym oraz do sposobu określenia relacji pomiędzy regulacją krajową a aktami prawa międzynarodowego i unijnego.
Przedmiotem poszczególnych rozdziałów są problemy dotyczące m.in.:
– istoty umowy przewozu osób, jej zawarcia oraz wykonania,
– przewozu przesyłek bagażowych,
– odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób i ustalenia wysokości odszkodowania,
– istoty umowy przewozu rzeczy, jej zawarcia oraz wykonania,
– odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek oraz
– dochodzenia roszczeń z umowy przewozu.