Umowa o dożywocie w prawie polskim

/, Nowości, ogólne zagadnienia prawa, Prawo/Umowa o dożywocie w prawie polskim

Umowa o dożywocie w prawie polskim

139,00  125,00 

Opis

Należy do serii:
BIBLIOTEKA NOTARIUSZA
Autor:
Zbigniew Woźniak
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 15.0×21.5cm
Liczba stron: 548
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Opracowanie obejmuje wszystkie aspekty instytucji umowy o dożywocie – od jej powstania poprzez treść i wykonywanie, aż do chwili ustania. Ponadto, w publikacji poruszono kwestię ochrony osób trzecich w przypadku zawarcia tej umowy tj. ochronę wierzycieli dożywotnika, jego spadkobierców oraz losu prawa dożywocia w postępowaniu egzekucyjnym.
W monografii omówiono także:
– porównanie umowy o dożywocie z innymi umowami o charakterze alimentacyjnym, w szczególności z umową o dożywotnią rentę w zamian za przeniesienie własności nieruchomości w kontekście dopuszczalności ich zawarcia oraz skutków;
– kolizję między przysługującymi dożywotnikowi roszczeniami alimentacyjnymi i roszczeniami ze stosunku dożywocia;
– zmianę treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę oraz zmianę treści uprawnień dożywotnika;
– rozwiązanie umowy o dożywocie we wszystkich konfiguracjach podmiotowych;
– przedterminowe ustanie stosunku dożywocia na skutek śmierci dożywotnika przed rozpoczęciem wykonywania umowy;
– rozważania dotyczące wzajemnych roszczeń dożywotnika i nabywcy w przypadku ustania stosunku dożywocia z uwzględnieniem przepisów ograniczających nabywanie nieruchomości rolnych.