Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

///Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Szkoły doktorskie Komentarz do art. 198-216 i 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

38,00  35,00 

Opis

Autor:
Łukasz Kierznowski
Wydawca: Difin
Oprawa: Miękka
Format: 27.4×14.8
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2018
Język wydania: polski

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0) przewiduje utworzenie szkół doktorskich jako jedynej zorganizowanej formy kształcenia doktorantów. Prowadzenie szkół doktorskich oraz tok kształcenia doktorantów odznacza się licznymi odmiennościami w porównaniu do dotychczas istniejących studiów doktoranckich.

Komentarz stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące tworzenia, prowadzenia i ewaluacji szkół doktorskich. W komentarzu wątki teoretyczne przeplatają się z praktycznymi przykładami stosowania przepisów nowe ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie szkół doktorskich oraz wszelkich spraw doktoranckich.

Opracowanie kierowane jest przede wszystkim do władz rektorskich i dziekańskich, dyrektorów instytutów badawczych, kierowników studiów doktoranckich, pracowników administracyjnych uczelni i instytutów badawczych odpowiedzialnych za sprawy doktoranckie.