Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej.

/, Unia Europejska/Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej.

Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej.

45,00  20,00 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Opis

pod red. Cezarego Mika
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 2009.

Zdzisław Brodecki – Idea solidarności
Olga Hołub-Śniadach – Dobro wspólne jako wyraz zasady solidarności
Cezary Mik – Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne
Monika Domańska – Artykuł 10 jako podstawa normatywna obowiązków implementacyjnych sądów państw członkowskich
Monika Szwarc-Kuczer – Zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzania sankcji karnych za naruszenie prawa wspólnotowego
Marcin Górski – Zasada solidarności – obowiązki wynikające dla instytucji Wspólnoty
Rafał Mańko – Zasada solidarności a odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty
Marek Zieliński – Zasada solidarności a naruszenie praw podstawowych jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej
Elżbieta H. Morawska – Zasada solidarności w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Krystyna Kowalik-Bańczyk – Próba wprowadzenia solidarności ponadnarodowej w orzecznictwie dotyczącym obywatelstwa UE
Katarzyna Klafkowska-Waśniowska – Zasada solidarności a swoboda świadczenia usług na przykładzie spraw Vaxholm i Dirk Rüffert
Agnieszka Grzelak – Konwencja z Prüm a zasada solidarności w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
Janina Ciechanowicz-McLean, Tomasz Bojar-Fijałkowski – Solidarność energetyczna Unii Europejskiej
Marcin Nowacki – Projekt gazociągu północnego a zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Maciej Perkowski – Solidarność przez uporządkowanie prawa zarządzania projektami europejskimi
Krzysztof Mnich
Finansowanie współpracy transgranicznej jako przejaw zasady solidarności.