Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

/, Samorząd terytorialny/Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego. Zadania, kompetencje, schematy działań, wzory pism

129,00  116,00 

Opis

Wydawca: Wolters Kluwer
Monika Augustyniak, Bogdan Dolnicki (redaktor naukowy), Adrian Faruga, Roman Marchaj, Bogusław Przywora
Rok publikacji: 2019
Wydanie: 1
Liczba stron: 220

Kompleksowe opracowanie poświęcone statusowi prawnemu sekretarza jednostki samorządu terytorialnego przedstawia jego zadania, kompetencje, uprawnienia i obowiązki.

W książce zaprezentowano zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego konstruowania unormowań prawnych dotyczących funkcjonowania sekretarza w danej jednostce samorządu terytorialnego:

analizę statusu prawnego sekretarza jednostki samorządu terytorialnego;
najważniejsze zagadnienia dotyczące kwestii pracowniczych i ustrojowych sekretarza w gminie, powiecie i województwie;
płaszczyzny relacji sekretarza z organem wykonawczym lub piastunami tych organów oraz organem stanowiącym.
Publikacja stanowi praktyczną wykładnię przepisów prawa, obejmującą nowe regulacje oraz unormowania wprowadzone na mocy ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130). Opracowanie uwzględnia poglądy wyrażone w doktrynie oraz w piśmiennictwie prawa administracyjnego. Autorzy zawarli propozycje rozwiązań praktycznych kwestii budzących wątpliwości, zagadnień dotąd nieporuszonych w literaturze bądź słabo zbadanych.

Każdy rozdział książki został wzbogacony o wzory i schematy działań w zakresie poruszanej w nich problematyki.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim sekretarzy i pracowników organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowców, radnych i innych pracowników administracji samorządowej. Będzie przydatna także dla prawników praktyków oraz pracowników naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką.