Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności

/, Prawo, Samorząd terytorialny/Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności

Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalności

69,00  62,10 

Opis

Izdebski Hubert Lexis Nexis 2011 wyd.2

Podręcznik uwzględnia stan prawny na sierpień 2011 roku.
Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności to podręcznik,
który stanowi kompleksowe, uwzględniające także problematykę mienia i
finansów, opracowanie prawnych podstaw organizacji i działalności
samorządu terytorialnego. Łączy on wątki ogólnodoktrynalne – w tym
konstytucyjne, porównawcze i historyczne – z treścią obowiązującego
prawa jako „prawa w działaniu”. W pracy omówiono również konstytucyjne
prawo obywateli do informacji publicznej oraz problematykę etyki w
działalności samorządu. Przytoczono aktualne orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych oraz wiele
rozstrzygnięć nadzorczych. Korzystanie z podręcznika ułatwia skorowidz
rzeczowy.
Opracowanie przeznaczone jest dla studentów prawa, administracji i
studiów samorządu terytorialnego, a także dla osób zainteresowanych tą
dziedzina prawa, m.in. pełniących funkcje w organach i urzędach
samorządu terytorialnego oraz w organach nadzoru.
Hubert Izdebski jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego,
od 1993 r. dyrektorem Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i
Administracji. Wykonuje także zawód radcy prawnego. Jest autorem
książek przede wszystkim z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw
doktrynalnych i historycznych, autorem lub współautorem wielu projektów
ustaw z zakresu administracji publicznej.pozycja dostępna