Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

/, Ubezpieczenia/Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

95,00  85,50 

Opis

Autor:
Marzanna Lament
Wydawca: CeDeWu
Oprawa: Miękka
Format: 16.5×23.5cm
Liczba stron: 350
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

W pracy dokonano identyfikacji zależności pomiędzy raportowaniem niefinansowym w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych a wynikami finansowymi podmiotów raportujących oraz dokonano identyfikacji czynników wpływających na wykorzystywanie raportowania niefinansowego przez zakłady ubezpieczeń. Ponadto określone zostały czynniki determinujące wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń oraz opracowano metodykę badania, służącą do określenia wpływu raportowania niefinansowego na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych zbudowano modele ekonometryczne dla badanych grup zakładów ubezpieczeń oraz określono wpływ raportowania niefinansowego w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych na wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, w zależności od zakresu działania (dział I, dział II), formy prowadzenia działalności (TUW, SA) oraz pochodzenia kapitału (krajowe zakłady ubezpieczeń, zagraniczne zakłady ubezpieczeń).

„Przedstawiona praca podejmuje problem ważny i bardzo aktualny, póki co w mojej ocenie, w badaniach w obszarze rachunkowości – ciągle niszowy, a ze względu na zlokalizowanie w sektorze zakładów ubezpieczeń – dodatkowo interesujący. […] pracę czyta się z dużym zaciekawieniem naukowym. […] Praca może być uznana za oryginalną i ważną poznawczo. […] Na rynku polskim będzie interesującą publikacją z tego obszaru”.
Z recenzji prof. dr hab. Anny Karmańskiej

„Wyrażam przekonanie, że recenzowana monografia cechuje się wysokim poziomem naukowym, a wymiar zaprezentowanych w niej treści przyczynia się do lepszego poznania istoty raportowania niefinansowego i jego wpływu na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń. […] W sposób istotny przyczynia się do zmniejszenia niedoboru wiedzy z zakresu teorii i praktyki działania zakładów ubezpieczeń w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz wskazuje na kierunki dalszych badań w tej materii”.
Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Roberta Kurka