Przewodnik po zadaniach z makroekonomii

///Przewodnik po zadaniach z makroekonomii

Przewodnik po zadaniach z makroekonomii

40,00  36,00 

Opis

Autor:
Adam Baszyński
Dawid Piątek
Katarzyna Szarzec
Wydawca: CeDeWu
Oprawa: Miękka
Format: 16.5×23.5cm
Liczba stron: 176
Wydanie: 2
Rok wydania: 2015

Treść „Przewodnika po zadaniach z makroekonomii” została ujęta w jedenastu rozdziałach, których wspólną cechą jest uwzględnienie dorobku najnow­szych nurtów makroekonomii, a także zaprezentowanie głównych obszarów sporów między ekonomistami oraz argumentów używanych w tych spo­rach. Wprowadzenia rozpoczynające poszczególne rozdziały stanowią pomoc dydaktyczną do wykładów i ćwiczeń z makroekonomii, ułatwiają opraco­wanie i zrozumienie teorii ekonomii oraz realizację wymagającego programu nauczania na drugim stopniu studiów. Zaletą przewodnika jest przemyślany zbiór zadań, opracowany w oparciu o opinie studentów i dobrany tak, aby ułatwić zrozumienie materiału omówionego na wykładach.