Prawo zamówień publicznych w praktyce

/, gospodarcze i handlowe, Nowości, Prawo/Prawo zamówień publicznych w praktyce

Prawo zamówień publicznych w praktyce

149,00  134,00 

Opis

Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 2
Liczba stron: 484
Seria: Prawo w praktyce
Rodzaj: Poradnik
Okładka: miękka
Format: A5

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym.

Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:

zasady udzielania zamówień oraz tryby postępowań,
komunikacja zamawiającego z wykonawcami,
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zasady szacowania, przygotowanie dokumentacji przetargowej i jej zmiany,
tryby postępowania przetargowego, np. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem oraz bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna,
ocena przedmiotowa oferty, wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokumentowanie postępowań,
umowy w sprawach zamówień publicznych oraz umowy ramowe,
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówienia sektorowe oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
kontrola udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
Adresaci:
Poradnik jest przeznaczony dla pracowników administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej, zajmujących się wydatkowaniem finansów publicznych. Zawiera wytyczne i wskazówki prawidłowego postępowania, uczula na ewentualne pułapki. Zawarte w nim omówienia mogą być nieocenione również dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi, występującymi w roli wykonawców, ich doradców, a także całego kręgu zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.