Prawo upadłościowe Komentarz

///Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz

199,00  179,00 

Opis

Należy do serii:
KOMENTARZE PRAKTYCZNE
Autor:
Paweł Janda
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 15.0×21.0cm
Liczba stron: 1268
Wydanie: 2
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

W drugim wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na instytucje prawa upadłościowego wprowadzone nowelizacją z 23 września 2019 r., która wchodzi w życie 24 marca 2020 r., zwłaszcza w zakresie trybu zgłoszenia wierzytelności do syndyka masy upadłości i rozwiązań dotyczących upadłości konsumenckiej, w tym nowych regulacji związanych z ustaleniem planu spłaty wierzycieli lub umorzeniem zobowiązań upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości.

Publikacja szeroko przedstawia instytucje tzw. „nowej szansy” przewidziane dla postępowań upadłościowych toczących się wobec osób fizycznych, również przedsiębiorców, pozwalające na zapewnienie im warunków mieszkaniowych, pozostawienie środków finansowych niezbędnych do przeżycia czy wreszcie możliwość oddłużenia. Ponadto autor prezentuje tryby dochodzenia wierzytelności oraz sposoby zaspokajania wierzycieli (wyłączenie z masy upadłości, potrącenie), plany podziału funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia składników obciążonych rzeczowo. W zakresie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości zwrócono uwagę na znowelizowane regulacje sprzedaży przedsiębiorstwa lub znacznego majątku w trybie przygotowanej likwidacji.
Szczegółowo omówione zostały także zagadnienia dotyczące:
– wpływu ogłoszenia upadłości na toczące się postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne,
– bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości,
– podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy),
– postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
– obowiązków i kompetencji syndyka masy upadłości.