Prawo upadłościowe Komentarz

///Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz

259,00  233,00 

Opis

Należy do serii:
KOMENTARZE PRAKTYCZNE
Autor:
Paweł Janda
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 15.0×21.2
Liczba stron: 1124
Rok wydania: 2017

W komentarzu pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwrócono na tryb zgłoszenia wierzytelności i jego rozpoznania na liście wierzytelności, sposoby zaspokajania wierzycieli (wyłączenie z masy upadłości, potrącenie), plany podziału funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia składników obciążonych rzeczowo.

Szeroko omówione zostały także nowe regulacje i nowelizacje przepisów dotyczących:
-przygotowanej likwidacji,
– bezskuteczności czynności prawnych w stosunku do masy upadłości,
– podziału wierzytelności na kategorie (koszty postępowania i inne zobowiązania masy),
– postępowania o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Z perspektywy praktyka autor przedstawia specyfikę postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. konsumentów). Ukazuje również rolę sędziego-komisarza i syndyka w postępowaniu upadłościowym. Przy komentowaniu przepisów uwzględniono najnowszy dorobek doktryny i judykatury.