Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

/, Nieruchomości, Nowości, Prawo/Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Komentarz

199,00  179,00 

Opis

KOMENTARZE PRAKTYCZNE
Autor:
Adam Stefaniak
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 15.0×21.0cm
Liczba stron: 592
Wydanie: 14
Rok wydania: 2018

Komentarz szczegółowo omawia przepisy ustawy z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
W najnowszym 14. wydaniu omówiono m.in. zasady:
– tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym spółdzielni produkcji rolnej, kółek rolniczych, pracy oraz spółdzielni mieszkaniowych;
– nabycia i ustania członkostwa organów spółdzielni;
– zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń;
– odpowiedzialności odszkodowawczej członków rady nadzorczej i zarządu;
– zawierania umów o budowę lokalu;
– wykonywania zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową.
W książce zostały uwzględnione najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze obejmujące m.in.:
– uprawnienia kontrolne ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego wobec spółdzielni mieszkaniowych;
– nabycie i utratę członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej;
– rozliczanie wpływów i wydatków z funduszu remontowego;
– wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
– rozliczanie się spółdzielni z właścicielami lokali ze środków pieniężnych zgromadzonych na funduszu remontowym w razie powstania wspólnoty mieszkaniowej;
– sprawowanie zarządu nieruchomościami wspólnymi;
– zawieranie przez spółdzielnię z najemcami dawnych mieszkań zakładowych umów o przeniesienie własności lokalu.