Prawo rodzinne i opiekuńcze

///Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

59,00  53,10 

Opis

Autor:
Tadeusz Smyczyński prof.
Wydawca: C.H. Beck
Oprawa: Miękka
Format: 14.3×20.7
Liczba stron: 424
Wydanie: 9
Rok wydania: 2018

W dziewiątym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy co do ustawowych i umownych małżeńskich ustrojów majątkowych.

Podręcznik opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.in.:

zawarcia i unieważnienia małżeństwa,
ustrojów majątkowych małżeńskich,
władzy rodzicielskiej,
opieki i kurateli.