Prawo pracy

///Prawo pracy

Prawo pracy

65,00  58,50 

Opis

Barzycka-Banaszczyk Małgorzta Wydawnictwo C.H.Beck 2015 wyd.16

Skrypt „Prawo pracy” stanowi kompendium wiedzy obejmujące
problematykę wykładu uniwersyteckiego. Znajdziesz w nim
m.in. omówienie takich zagadnień, jak:

 • źródła i zasady prawa
  pracy,
 • nawiązanie, rozwiązanie
  i wygaśniecie stosunku pracy,
 • wynagrodzenie za prace,
  czas pracy,
 • urlopy wypoczynkowe,
  urlopy bezpłatne,
 • uprawnienia
  rodzicielskie pracownika, w tym: urlopy macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie oraz wychowawcze,
 • odpowiedzialność
  porządkowa i materialna pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • spory pracy
  (indywidualne i zbiorowe).

Wydanie szesnaste uwzględnia zmiany
przepisów Kodeksu pracy dotyczące warunków zawierania umów na czas określony i
ich rozwiązywania (ustawa z 25.8.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), zmianę przepisów
związanych z rodzicielstwem, w tym przede wszystkim w zakresie urlopu
macierzyńskiego, rodzicielskiego, a także w kwestii zwolnień na dzieci (ustawa z
24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz innych ustaw, Dz.U. z 2015
r. poz. 1268). W wydaniu tym uwzględniono także przepisy ustawy z
14.7.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
i innych instytucjach dialogu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240).pozycja dostępna