Prawo pracy Rozporządzenia Komentarz

///Prawo pracy Rozporządzenia Komentarz

Prawo pracy Rozporządzenia Komentarz

199,00  179,00 

Opis

Należy do serii:
KOMENTARZE ABC
Autor:
zbiorowe Opracowanie
Redakcja: Baran Krzysztof Wojciech
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 17.0×24.5cm
Liczba stron: 1100
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

Prawo pracy. Rozporządzenia to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie:
– ustalania wynagrodzenia pracowników za okres urlopu i inne okresy niewykonywania pracy,
– obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– podróży służbowej,
– odpowiedzialności materialnej pracowników,
– przygotowania zawodowego młodocianych,
– wymogów w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
– zasad wystawiania świadectwa pracy.
Wszystkie zagadnienia zostały omówione w ścisłej korelacji z normami rangi ustawowej, w szczególności przepisami Kodeksu pracy.

Wiele miejsca poświęcono również aktom wykonawczym z obszaru zbiorowego prawa pracy. Można tu wymienić nowe regulacje w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy zatrudnionym (nie tylko pracownikom) pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących tym osobom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. Przedmiotem analizy są też rozporządzenia dotyczące dofinansowania z budżetu państwa związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz akty wykonawcze z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
m.in. określające zasady postępowania w razie wypadku przy pracy.

Warto wskazać, że w komentarzu ujęto akty, które nie były dotąd przedmiotem tak szczegółowej analizy, m.in. rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, jak również te najnowsze, w tym obowiązujące od 2019 r. rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W publikacji zaprezentowano nie tylko aktualne przepisy, lecz także dorobek judykatury i doktryny. Autorzy nie ograniczyli się do teoretycznej analizy poszczególnych przepisów, ale wskazali również ich praktyczne implikacje i rozwiązania najczęściej pojawiających się wątpliwości. W wielu przypadkach komentarz został poparty praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie danego przepisu.