Prawo miejscowe

Prawo miejscowe

59,00  53,10 

Opis

Dorota Dąbek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 3
Liczba stron: 404
Seria: Akademicka. Prawo
Rodzaj: Podręcznik prawo
Okładka: miękka
Format: B5
ISBN: 978-83-8223-113-7

Książka stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawa miejscowego w polskim porządku prawnym.

W publikacji omówiono m.in.:

podstawy prawne aktów prawa miejscowego i ich pozycję w hierarchii źródeł prawa,
cechy aktów prawa miejscowego, ich rodzaje oraz warunki legalności,
procedurę stanowienia prawa miejscowego oraz wymogi techniki prawodawczej,
skutki niezgodności z prawem aktów prawa miejscowego oraz bezczynności prawodawczej,
zasady sprawowania nadzoru i sądowej kontroli nad prawem miejscowym.
W książce przystępnie wyjaśniono, opierając się na ustaleniach doktryny i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, zawiłości procedury stanowienia aktów prawa miejscowego oraz wskazano najczęściej popełniane błędy dotyczące m.in.:

rodzaju podstaw prawnych oraz zakresu samodzielności prawotwórczej w stanowieniu prawa miejscowego,
właściwości podmiotów wyposażonych w kompetencje prawotwórcze,
wymogów procedury uchwałodawczej, opiniowania i uzgadniania oraz techniki prawodawczej.
Trzecie wydanie książki zmieniono w stosunku do poprzedniego, zmodyfikowano układ tekstu i kolejność analizowanych zagadnień, dzięki czemu wywód jest bardziej przejrzysty. Zaktualizowano stan normatywny, a także wzbogacono tekst o najnowsze orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i dorobek doktryny.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, doradców podatkowych, pracowników administracji, wykładowców akademickich oraz studentów wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów ekonomicznych.