Prawo energetyczne. Komentarz

/, gospodarcze i handlowe, Prawo/Prawo energetyczne. Komentarz

Prawo energetyczne. Komentarz

440,00  374,00 

Opis

Zdzisław Muras
Mariusz Swora
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 24.7×17.2
Liczba stron: 2428
Wydanie: 2
Rok wydania: 2016

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy – Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy polskiej i zagranicznej doktryny, a także najnowsze oraz utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W drugim wydaniu książki szczególną uwagę zwrócono na liczne zmiany, które pojawiły się od czasu pierwszego wydania w prawie energetycznym. Omówiono m.in.:
– zmiany dokonane w związku z implementacją rozporządzenia REMIT, certyfikacją OSP oraz tzw. „obligiem giełdowym gazowym”;
– regulacje dotyczące gwarancji pochodzenia dla kogeneracji oraz obowiązku sporządzenia tzw. analizy kosztów i korzyści przy budowie, przebudowie lub znacznej modernizacji źródła wytwórczego lub sieci ciepłowniczej, a także zmiany przepisów taryfowych w odniesieniu do rynku ciepła, wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej;
– nowe pojęcia takie jak mikroinstalacja, mała instalacja, instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, prosument oraz nowe rozwiązania w zakresie przyłączania źródeł do sieci, zakresu rozstrzygania sporów przez Prezesa URE oraz obowiązku sprzedaży energii za pośrednictwem giełdy, wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz jej nowelizacjami, w tym tą z 22 czerwca 2016 r.;
– zmiany w zakresie wymagań koncesyjnych wprowadzone ustawą o zmianie ustawy VAT mającą na celu zwalczanie tzw. szarej strefy;
– nowelizację prawa energetycznego z 22 lipca 2016 r. dotyczącą funkcjonowania podmiotów na rynku paliw ciekłych oraz rynku paliw gazowych.