Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki

/, Nowości, Prawo/Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki

Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki

169,00  152,00 

Opis

Redakcja: dr Daria Bieńkowska, dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP

Autor: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban, dr Małgorzata Bielenia, dr Sylwia Gwoździewicz, dr hab. Dariusz Juruś, dr hab. Ksenia Kakareko, dr Aneta Kamińska-Nawrot, dr hab. Agnieszka Lipska-Sondecka, dr hab. Bernard Łukańko, dr Dorota Michalska-Sieniawska, dr Ewa Milczarek, mgr Jacek Mrowiński, dr Anna Podolska, mgr Iwona Ryniak-Olszanka, dr Żaklina Skrenty, prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak, dr Olga Śniadach, mgr Beata Walczak-Kowalik, dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK, mgr Miłosława Zagłoba, prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Monografie Prawnicze
Rok wydania: 2020
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 320
Waga: 500 g
ISBN: 978-83-8198-782-0

Publikacja Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki podzielona na pięć części zawiera omówienie następujących kwestii:

prawa człowieka i zrównoważony rozwój, w którego zakresie przedstawiono zagadnienie aksjologii praw człowieka, praw człowieka jako celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy zrównoważony rozwój jest prawem człowieka;
zdrowie i jakość życia, w tym zagadnienia dotyczące: godności człowieka w obliczu medykalizacji życia, opieki nad pacjentem w podeszłym wieku oraz problemu dyskryminacji ze względu na wiek, niespójności systemu prawa medycznego, a także przybliżono zjawisko ofensywnej medycyny defensywnej jako osobliwego poszanowania praw człowieka;
równość, w tym m.in.: koncepcja nierówności A. Sena, oraz m.in. kwestie dotyczące dochodu, zdolności funkcjonowania, nierówności i ubóstwa; prawa do edukacji; praw osób niepełnosprawnych;
innowacyjność, gospodarka i równowaga – omówiono kwestie związane z: polityczno-prawnym aspektem rozumienia człowieka w kontekście zrównoważonych miast i społeczności, powszechnym dostępem do Internetu jako prawem człowieka i warunkiem rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwem żywnościowym jako jednym z celów Agendy 2030, zrównoważoną gospodarką wodno-ściekową w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego;
pokój i sprawiedliwość – w tym następujące zagadnienia: podstawy prawne wdrażania Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 w Polsce; ład ustrojowy, władza publiczna a dobro wspólne; gwarancje sądowej kontroli legalności działania organów Policji podczas przeszukania osoby i kontroli osobistej; wymiar sprawiedliwości i pomoc prawna w dochodzeniach karnych w cyberprzestrzeni; udział ludności rdzennej w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jako element niezbędny do osiągnięcia pokojowego zakończenia konfliktu; dostęp do wymiaru sprawiedliwości w państwie upadłym (na podstawie Afganistanu).