Postępowanie cywilne MERITUM Tom 1/2 Tom I Postepowanie rozpoznawcze i zabezpieczające + Tom II Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i

/, Nowości, Prawo/Postępowanie cywilne MERITUM Tom 1/2 Tom I Postepowanie rozpoznawcze i zabezpieczające + Tom II Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i

Postępowanie cywilne MERITUM Tom 1/2 Tom I Postepowanie rozpoznawcze i zabezpieczające + Tom II Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i

369,00  320,00 

Opis

Autor:
Elwira Marszałkowska-Krześ
Izabella Gil
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Zintegrowana
Liczba stron: 2800
Rok wydania: 2021
Język wydania: polski

MERITUM Postępowanie cywilne to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Celem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia postępowania w omawianych sprawach wraz z zaprezentowaniem poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Opracowanie ma – zgodnie z założeniami serii – charakter wybitnie praktyczny. Dlatego też istotne jest wskazanie na ważne elementy prezentowanych zagadnień, zmiany przepisów prawa, linii orzeczniczej, bądź interpretacji poszczególnych instytucji, a także odwoływanie się do użytecznych wzorów i rozwiązań, przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judykatury.

Część pierwsza to wprowadzenie do podstawowych zasad i terminów, jak też przedstawienie instytucji prawa procesowego oraz jego wykładni.

Część druga zawiera kompleksowe omówienie wszczęcia, przebiegu i zakończenia postępowania rozpoznawczego w zwykłym postępowaniu i w ramach postępowań odrębnych.

Część trzecia stanowi przedstawienie wszystkich rodzajów postępowania nieprocesowego.

Część czwarta zawiera szczegółowe omówienie przebiegu postępowania zabezpieczającego i skutków jego przeprowadzenia.

W części piątej dokonano całościowej analizy postępowań wykonawczych tj. postępowania klauzulowego, postępowania o wyjawienie majątku, jak też postępowania egzekucyjnego (tj. części ogólnej i poszczególnych sposobów prowadzenia egzekucji).

Część szósta w pogłębiony sposób zawiera omówienie zagadnień dotyczących postępowania cywilnego w regulacjach prawa europejskiego i międzynarodowego.

W części siódmej przybliżono przepisy z zakresu mediacji i postępowania arbitrażowego.

Autorami są specjaliści prawa i postępowania cywilnego, którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.