Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

/, Nowości, Prawo/Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

59,00  53,00 

Opis

Autor:
Zbigniew Kmiecik
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 468
Wydanie: 5
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Podręcznik stanowi przystępny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Całość uzupełnia omówienie najważniejszych zagadnień ogólnych, wprowadzających czytelnika w zasadniczą problematykę opracowania.
Piąte wydanie zostało zaktualizowane o nowe regulacje prawne, m.in. w zakresie zagadnień dotyczących:
– mediacji,
– milczącego załatwienia sprawy,
– postępowania uproszczonego,
– sprzeciwu od decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Podręcznik ma skondensowaną formę i przejrzysty układ, a zrozumienie i przyswojenie omawianych zagadnień ułatwią liczne wyliczenia, przykłady, a także porównania pokrewnych lub podobnych kwestii i pojęć. Dodatkowo szczegółowo zostały omówione problemy niejasne w świetle przepisów prawa oraz budzące kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie sądowym.