Polski proces karny

///Polski proces karny

Polski proces karny

79,00  71,00 

Opis

Redakcja naukowa:Paweł Wiliński
Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Karlik, Martyna Kusak, Stanisław Stachowiak, Barbara Janusz-Pohl, Paweł Wiliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 814
Seria: Akademicka. Prawo
ISBN: 978-83-8223-041-3

Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersalne wartości procesu karnego i jego najważniejsze założenia konstrukcyjne.

Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi spójnego, analitycznego, a jednocześnie skoncentrowanego na najważniejszych kwestiach opracowania. Wszystkie omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, autorzy przedsta­wili jasno i zrozumiale, zwłaszcza dla osób, które stykają się z procesem karnym po raz pierwszy albo po długiej przerwie.

O wyjątkowości podręcznika stanowi również jego strona wizualna. Książka jest ilustrowana licznymi infografikami, zawiera również wiele schematów, które ułatwiają zrozumienie omawianych treści. Najważniejsze zagadnienia zostały dodatkowo wyróżnione, w celu ich lepszego zapamiętania.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów i aplikantów, a także dla praktyków stosujących przepisy prawa karnego procesowego na co dzień. Zawarte w nim poglądy mogą okazać się wartościowe także dla przedsta­wicieli nauki prawa.

Podręcznik przygotowany został przez pracowników naukowych Zakładu Postę­powania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.