Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

/, Prawo, Prawo pracy/Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

79,00  71,00 

Opis

Redakcja naukowa:
Dorota Dzienisiuk, Maria Supera-Markowska
Diana Bożek, Anna Dubowik, Dorota Dzienisiuk, Hanna Litwińczuk, Magdalena Porzeżyńska, Maria Supera-Markowska, Andrzej Szybkie
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 1
Liczba stron: 384
Seria: Poradniki LEX
Okładka: miękka
Format: B5
ISBN: 978-83-8223-061-1

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

W publikacji omówiono m.in.:

kwestie związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych,
istotę podatków i składek jako danin publicznych,
różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń,
zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów,
składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku, pomniejszanych o część stosownie ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
właściwość opodatkowania pracowników transgranicznych,
odpowiedzialność za podatki i składki,
charakterystykę administracji skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi może kontaktować się zatrudniony lub zatrudniający.
Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników biur rachunkowych i działów zasobów ludzkich, ekonomistów, księgowych, menedżerów, przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów.