Podatek dochodowy od osób prawnych. Problematyczne przypadki z rozwiązaniami

/, Podatki i prawo podatkowe/Podatek dochodowy od osób prawnych. Problematyczne przypadki z rozwiązaniami

Podatek dochodowy od osób prawnych. Problematyczne przypadki z rozwiązaniami

129,00  116,00 

Opis

Autor: Anna Główka, prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży
Wydawca: C.H. Beck
Seria: Prawo w praktyce
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-816-4
Liczba stron: 300
Oprawa: Miękka
Waga: 500 g

W 2018 r. oraz 2019 r. weszło w życie wiele zmian podatkowych, które rodzą problemy interpretacyjne i spory z organami skarbowymi. W związku z tym Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę: Podatek dochodowy od osób prawnych. Problematyczne przypadki z rozwiązaniami.

Publikacja stanowi zbiór zagadnień podatkowych, omówionych w formie przykładów z rozwiązaniami i komentarzami. Uwzględnia ona zmiany w podatkach, jakie weszły w życie w 2018 i 2019 r. Problematykę uporządkowano tematycznie, zgodnie z układem artykułów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poruszane zagadnienia dotyczą: kwalifikacji do źródła przychodów, szczególnych przypadków przychodów i kosztów ich uzyskania, amortyzacji i leasingu, uczestnictwa w spółkach niebędących osobami prawnymi, dokumentacji cen transferowych i odnoszących się do nich przepisów, rozliczania strat podatkowych, zwolnień przedmiotowych, szczególnych reżimów opodatkowania oraz opodatkowania u źródła.

Autorzy koncentrują się na przypadkach sprawiających trudności interpretacyjne (które były przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi). Przedstawiają nie tylko sytuację faktyczną, zarys problemu i jego rozwiązanie (przez odwołanie się do konkretnych przepisów), lecz także merytoryczne uzasadnienie (własna ocenę). Przytaczają również aktualne interpretacje podatkowe i orzeczenia sądowe, przy których dają wskazówki optymalizacyjne. Pomocą będą schematy graficzne obrazujące omawiane sytuacje.

Książka zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

jakie są konsekwencje podatkowe wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
jakie są zasady rozgraniczenia przychodów ze źródeł kapitałowych od przychodów z innych źródeł,
kiedy rozpoznawać przychód ze świadczeń nieodpłatnych,
czy przekazanie darowizny przez komandytariusza na rzecz spółki powoduje powstanie przychodu,
czy wydanie przez powiernika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej skutkuje powstaniem po stronie powierzającego przychodu podlegającego opodatkowaniu,
czy i kiedy niezamortyzowaną wartość zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
czy w momencie wpływu dotacji należy skorygować wstecznie koszty uzyskania przychodu z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środka trwałego, czy można dokonać jednorazowej korekty tych odpisów,
czy koszty związane z pozyskaniem dotacji powinny zostać ujęte w wartości początkowej środka trwałego,
jak ustalić, czy wystąpił obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych,
jak zastosować metodę weryfikacji cen transferowych,
czy straty ze zbycia wierzytelności własnych albo nabytych stanowią koszty uzyskania przychodów i jakie warunki muszą wówczas zostać spełnione,
czy z tytułu nabycia usług pośrednictwa w sprzedaży należy pobrać i odprowadzić podatek u źródła,
jak uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. straty wygenerowane w latach poprzednich,
kiedy stosować stawkę podatku dochodowego w wysokości 9%, przeznaczoną dla małych podatników,
czy z tytułu zapłaty na rzecz zagranicznej spółki należności za najem samochodów należy potrącać podatek u źródła i jaki zastosować kurs przeliczeniowy,
czy koszty zarządu i ogólne koszty administracyjne alokowane do oddziału podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
Niniejsze opracowanie to również przydatne narzędzie przy czynnościach związanych z zamknięciem roku podatkowego 2019. Jest ono przeznaczone m.in. dla księgowych oraz specjalistów podatkowych, którzy chcą lepiej poznać linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie niejasnych przepisów wprowadzonych w 2018 i 2019 r.