Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

/, Nieruchomości, Prawo/Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów

99,00  84,10 

Opis

Roman Dziczek
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 14.5×21.0cm
Liczba stron: 292
Wydanie: 6
Rok wydania: 2015

Tematyka publikacji dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali.

Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja – to tylko niektóre zagadnienia przedstawione w książce.

Szóste wydanie komentarza jest aktualnym omówieniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; weryfikuje, po ponad trzech latach obowiązywania, cele i skutki dużej nowelizacji tej ustawy obowiązującej od 16 listopada 2011 r. oraz uwzględnia ostatnią, istotną zmianę dotyczącą tzw. najmu okazjonalnego, wprowadzoną z dniem 23 listopada 2013 r., która odeszła od dotychczasowego modelu tego najmu – zastrzeżonego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali – na rzecz otwarcia kręgu wynajmujących: zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz bez względu na to, czy jest to działalność gospodarcza czy też „typowo okazjonalna”.

Autor wnikliwie analizuje i omawia dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz orzeczniczą praktykę innych sądów.

Stan prawny na 30 kwietnia 2015