Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej

/, Prawo, prawo międzynarodowe, Unia Europejska/Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej

Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej

129,00  116,00 

Opis

Autor:
Maciej Taborowski
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 484
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją, w której w sposób przystępny i kompleksowy zostały omówione precedensowe zagadnienia prawne dotyczące ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Autor wyjaśnia pojęcie praworządności (art. 2 TUE) i bada jego znaczenie w unijnym porządku prawnym, przedstawia też charakterystykę istniejących mechanizmów ochrony praworządności:
-mpolitycznych (procedura z art. 7 TUE, postępowanie Komisji na podstawie Komunikatu „Nowe ramy na rzecz umocnienia praworządności”),
– sądowych (procedura uchybieniowa z art. 258–260 TFUE, ochrona praworządności w ramach postępowań przed sądami krajowymi i procedury prejudycjalnej z art. 267 TFUE).
W monografii została przeprowadzona krytyczna analiza najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących omawianego zagadnienia oraz problemów prawnych odnoszących się postępowań prowadzonych na poziomie krajowym i unijnym w związku z niezależnością sądownictwa polskiego.