Marketingowo- logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem

/, logistyka, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie/Marketingowo- logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem

Marketingowo- logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem

52,00  46,80 

Opis

Wojciechowski Tadeusz Difin 2011 wyd.2 zaktualizowane

Motywem
przewodnim książki jest uzasadnienie tezy, że działania marketingowe w
przedsiębiorstwach muszą być stopniowo integrowane z działaniami
logistycznymi i że – tym samym – wymagają wspólnego, zsynchronizowanego
zarządzania. W warunkach coraz ostrzejszej konkurencji, zarządzanie to
powinno koncentrować się na rozwiązywaniu problemów marketingowych i
logistycznych w sposób zmierzający do uzyskania maksymalnej satysfakcji
klientów.

Uzasadnienie
tej tezy zostało wsparte przejrzystym przeglądem podstaw marketingu i
logistyki, zasad planowania marketingowego i logistycznego oraz
tworzenia strategii marketingowo – logistycznych. Określono też, jakie
funkcje w przedsiębiorstwie powinny być realizowane, aby można było
uznać, że zarządza się nim „marketingowo – logistycz­nie” i jaki wpływ
mogą na to wywierać nowe koncepcje zarządzania, takie jak TQM, Line
Management, a nawet „teoria chaosu”.

 

Niezależnie
od wkładu w teorię problemu, książka jest także pomocniczym
podręczni­kiem akademickim przeznaczonym dla studentów na kierunkach
studiów „zarządzanie”, „ekonomia”, „zarządzanie i inżynieria
produkcji”, „logistyka”.

Spis treści:

Od Autora

Rozdział 1. Marketing i logistyka w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

1. „Klasyczne” podstawy zarządzania
2. Fascynacja „marketingiem”
3. Nie ma marketingu bez logistyki!
4. Zarządzanie marketingowe, zarządzanie logistyczne czy zarządzanie marketingowo-logistyczne?
   4.1. „Zarządzanie marketingowe” a „zarządzanie marketingiem”
   4.2. Zarządzanie logistyczne
   4.3. Zarządzanie marketingowo-logistyczne
   4.4. Model zarządzania marketingowo-logistycznego
   4.5. Zarządzanie marketingowo-logistyczne – „zarządzaniem przez cele”?

Rozdział 2. Planowanie marketingowo-logistyczne

1. Co trzeba wiedzieć, aby skutecznie planować?
   1.1. Misja
   1.2. System informacji marketingowej (SIM)
   1.3. Analiza marki
   1.4. Cykl życia produktu na rynku i jego znaczenie w planowaniu marketingowym
   1.5. Analiza i prognoza popytu
   1.6. Konkurencja
      1.6.1. Analiza konkurencji
      1.6.2. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją i ograniczaniem konkurencji
      1.6.3. Interpretacyjne wątpliwości ochrony przed nieuczciwą konkurencją
6 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem
   1.7. Ceny – istotny element planowania i strategii
   1.8. Analiza marketingowa stanu przedsiębiorstwa
2. Proces planowania
   2.1. Krótkookresowe planowanie marketingowo-logistyczne
   2.2. Strategiczne planowanie marketingowo-logistyczne
   2.3. Kolejność i zakres działań planistycznych w planowaniu strategicznym
3. Opracowanie formalne planu strategicznego – kilka uwag

Rozdział 3. Strategie marketingowo-logistyczne

1. Zakres merytoryczny
2. Rodzaje, najczęściej spotykane nazwy i treść strategii marketingowo-logistycznych
3. Strategie produktowe
4. Strategie poprawy jakości
5. Strategie cen

Rozdział 4. Podstawy zarządzania marketingowo-logistycznego

1. Warunek powodzenia – badania i analizy
2. Co muszę robić, aby zarządzać marketingowo-logistycznie?
3. Organizacja zarządzania działaniami marketingowymi i logistycznymi
4. Zarządzanie dystrybucją
   4.1. Podstawowe formy dystrybucji
   4.2. Dystrybucja a gospodarka zapasami
   4.3. Franchising
   4.4. Dystrybucja a kooperacja przemysłowa
   4.5. Dyskusyjne granice outsourcingu i wirtualizacji przedsiębiorstwa
   4.6. Internet – nowa epoka w dystrybucji
5. Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
   5.1. Zarządzanie infrastrukturą procesów logistycznych
   5.2. Zarządzanie procesami logistycznymi
   5.3. Proste i złożone systemy logistyczne
   5.4. Magazyny – ogniwa systemów logistycznych
   5.5. Scentralizowane usługi logistyczne
   5.6. Konstruowanie systemów logistycznych
   5.7. Wpływ logistyki na funkcjonowanie rynku
   5.8. Merchandising
   5.9. ECR – Effi cient Consumer Response
6. CRM – Customer Relationship Management (Zarządzanie kontaktami z klientem)
7. Zarządzanie promocją i reklamą
   7.1. Reklama
      7.1.1. Opakowania – specyficzny nośnik reklamy
   7.2. Inne formy promocji
      7.2.1. Sprzedaż osobista
      7.2.2. Marketing bezpośredni
   7.3. Marketing partnerski
   7.4. Sponsoring
   7.5. Public relations
   7.6. Marketing wewnątrz firmy
   7.7. Międzynarodowy marketing i logistyka
8. Zarządzanie zakupami (marketing zakupów)
   8.1. Czym jest marketing zakupów?
   8.2. Warunki stosowania marketingu zakupów
   8.3. Marketingowa strategia zakupów materiałowych
   8.4. Przesłanki decyzji wyboru źródeł zakupów materiałowych
9. Zarządzanie finansowaniem marketingu i logistyki
   9.1. Koszty marketingu
   9.2. Koszty logistyki
   9.3. Efektywność działań marketingowych i logistycznych

Rozdział 5. Realizacja i kontrola realizacji strategii marketingowo-logistycznej

Rozdział 6. Wpływ nowych koncepcji zarządzania na zarządzanie marketingowo-logistyczne

1. Reengineering, czyli zarządzanie procesowe
2. Lean management
3. Zarządzanie wiedzą menedżerską
4. Organizacje samouczące i samorekonstruujące
5. TQM – Total Quality Management
8 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem
6. Strategia inwestowania
7. Strategia zachowania ciągłości operacji biznesowych (Business Continuity Planning)
8. Strategiczne zarządzanie marketingowo-logistyczne a teoria chaosu
9. Kilka refleksji
   9.1. Dziesięć współczesnych przykazań marketingowo-logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem
   9.2. Rynek nieustannej walki

Bibliografia

Spis rysunkówpozycja dostępna