Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych

///Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych

199,00  179,00 

Opis

Autor:
Andrzej Kidyba
Antoni Witosz
Aleksander Witosz
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 17.0×24.5cm
Liczba stron: 456
Wydanie: 4
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych – przede wszystkim spółek handlowych, ale także spółki cywilnej, jednoosobowej działalności gospodarczej i spółdzielni pracy. Podjęto w niej próbę wyjaśnienia szeregu wątpliwości z praktyki stosowania prawa, odnosząc się w szczególności do takich kwestii jak: ochrona wierzycieli transformujących się spółek, obrona interesów wspólników (akcjonariuszy), odpowiedzialność osób zarządzających czy specyfika spółki niewypłacalnej.
Czwarte wydanie stanowi głęboką przebudowę oryginalnej publikacji autorstwa zmarłego w 2015 r. prof. zw. dr. hab. Antoniego Witosza. Przy zachowaniu aktualnych rozważań teoretycznych Autora, większość uwag szczegółowych i praktycznych została opracowana na nowo, by uwzględniać dokonane zmiany ustawodawcze oraz poszerzony dorobek doktryny i judykatury.